โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานและเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร

เมื่อทุกอย่างพร้อม เจ้าบ่าว เจ้าสาวพร้อมหมดแล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่ควรมองข้ามคือ โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานและเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร (Pre-Marriage Check Up Program) → เพื่อเป็นการตรวจหา & สกัดกั้นโรคร้ายไม่ให้ถูกส่งต่อไปยังคู่ครองและลูกน้อย

ราคา2,900 - 3,200 ฿
หมดเขต 31 ธันวาคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แผนกสูติ-นรีเวชกรรม โทร 02-561-1111 กด 2219-20

รายละเอียดแพคเกจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานและเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร ราคาสำหรับผู้หญิง

ราคา3,200
1.ตรวจร่างกายโดยสูตินรีแพทย์ ( Physical Examination )
2.ตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Tests)
- ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)
- ตรวจหา Anti-HIV (Anti-HIV)
- ตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส (VDRL)
- ตรวจหาเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี (HBs Ag,HBs Ab,HBc Ab)
- ตรวจหมู่เลือด (ABO)
- ตรวจหมู่เลือด (Rh.)
- ตรวจหาโรคธาลัสซีเมีย (Hb typing+Alpha thal 1)
- ตรวจภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน (Rubella IgG) (ตรวจเฉพาะผู้หญิง)
3.สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ (Medical Report)
4.ค่าบริการอื่น ๆ (Service)

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานและเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร ราคาสำหรับผู้ชาย

ราคา2,900
1.ตรวจร่างกายโดยสูตินรีแพทย์ ( Physical Examination )
2.ตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Tests)
- ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)
- ตรวจหา Anti-HIV (Anti-HIV)
- ตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส (VDRL)
- ตรวจหาเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี (HBs Ag,HBs Ab,HBc Ab)
- ตรวจหมู่เลือด (ABO)
- ตรวจหมู่เลือด (Rh.)
- ตรวจหาโรคธาลัสซีเมีย (Hb typing+Alpha thal 1)
3.สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ (Medical Report)
4.ค่าบริการอื่น ๆ (Service)

แพคเกจเสริม

หมายเหตุ :

1. รายละเอียดและเงื่อนไขตามที่ รพ.กำหนด และรพ.ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
3. ราคาแพ็กเกจนี้ใช้ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ธันวาคม 2565 และรับบริการตรวจสุขภาพก่อน 31 ธ.ค.65 เท่านั้น

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

ราคารวม 0
-->