Promotion / โปรโมชั่น

วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบในผู้ใหญ่

สำหรับผู้มีอายุ 55 ปีขึ้นไป ควรได้รับการฉีดวัคซีน และผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคปอดเรื้อรัง โรคเบาหวาน หรือผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องให้ปรึกษาแพทย์ก่อนฉีด เพื่อป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบ และการติดเชื้อในกระแสเลือด เสริมภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบในผู้ใหญ่ หากยังไม่เคยเข้ารับการฉีดวัคซีนปอดอักเสบเลย แบ่งเป็น 3 กรณี คือ 1. ผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน ควรฉีดวัคซีน 13 สายพันธุ์ก่อนแล้วจึงฉีด 23 สายพันธุ์ โดยมีระยะเวลาห่างกัน 6-12 เดือน 2. สำหรับผู้ที่อายุ 55 ปีขึ้นไป และเคยได้รับวัคซีน 23 สายพันธุ์มาแล้ว สามารถฉีด 13 สายพันธุ์ต่อ โดยมีระยะเวลาห่างกันอย่างน้อย 1 ปี 3. ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 55 ปี สำหรับผู้ที่เคยได้รับวัคซีน 23 สายพันธุ์มาแล้วให้ฉีด 13 สายพันธุ์ ห่างจากเข็มแรกอย่างน้อย 1 ปี และฉีด 23 สายพันธุ์ซ้ำอีกครั้งโดยห่างอย่างน้อย 6 เดือน และห่างจาก 23 สายพันธุ์ อย่างน้อย 5 ปี

ราคา1,390-2,990 ฿
ดูรายละเอียดซื้อเลย

โปรแกรมเสริมสร้างสุขภาพด้วยวัคซีน (สำหรับผู้ใหญ่)

การสร้างภูมิคุ้มกันเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับทุกวัย เพื่อป้องกันโรคที่สามารถป้องกันได้ ด้วยวัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่

ราคา790-19,500 ฿
ดูรายละเอียดซื้อเลย

โปรแกรมเสริมสร้างสุขภาพด้วยวัคซีน (สำหรับเด็ก)

การฉีดวัคซีนช่วยสร้างเกราะป้องกันลูกน้อยตั้งแต่แรกเกิด เพื่อให้เด็กมีสุขภาพที่แข็งแรง การฉีดวัคซีนเป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะการฉีดวัคซีนในเด็กมีหน้าที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดภูมิต้านทาน และปกป้องลูกน้อยจากการเจ็บป่วยได้

ราคา1,090-13,500 ฿
ดูรายละเอียดซื้อเลย

Package / แพคเกจ

ตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิด-19

ตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิด Anti-S (RBD) IgG - มีความจำเพาะมากขึ้นกว่าเดิม โดยตรวจด้วยการเจาะเลือด - เป็นการตรวจหาภูมิคุ้มกันเชิงปริมาณ - สามารถดูระดับของแอนติบอดี เพื่อประเมินภูมิคุ้มกันของร่างกาย - ได้รับมาตรฐานสากล CE-IVD, Thai FDA - หลักกการ CMIA

ราคา1,200-1,200 ฿
ดูรายละเอียดซื้อเลย

Package Return to Work

สำหรับผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19 / ไม่ติดเชื้อ แต่มีภาวะเสี่ยงมีการกักตัวครบตามที่กำหนดแล้ว สุขภาพดี ต้องการขอใบรับรองแพทย์เพื่อกลับเข้าทำงาน

ราคา1,100-1,100 ฿
ดูรายละเอียดซื้อเลย

Package Return to Wellness

สำหรับบุคคลทั่วไปต้องการทราบภาวะสุขภาพของตนเอง

ราคา3,200-3,200 ฿
ดูรายละเอียดซื้อเลย

Package ยา Liraglutide Injection (Saxenda)

เป็นยาลดน้ำหนัก ซึ่งมีลิรากลูไทด์เป็นสารออกฤทธิ์ สารนี้มีลักษณะคล้ายกับฮอร์โมนที่มีอยู่แล้วใน ร่างกายที่ชื่อว่า GLP-1 ซึ่งหลั่งออกมาจากลำไส้หลังรับประทานอาหาร ยาแซคเซ็นดา ออกฤทธิ์ โดยการจับกับตัวรับในสมองที่ทำหน้าที่ควบคุมความอยากอาหารของท่าน แล้วส่งผลทำให้ท่านรู้สึกอิ่มและหิวน้อยลง ซึ่งอาจ ช่วยให้ท่านรับประทานอาหารน้อยลง และลดน้ำหนักของท่านได้

ราคา11,000-17,900 ฿
ดูรายละเอียดซื้อเลย

โปรแกรมตรวจเครื่องกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็ก (Transcranial Magnetic Stimulation, TMS)

การใช้เครื่องกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็ก (Transcranial Magnetic Stimulation, TMS)เป็นการพัฒนาจากการกระตุ้นเส้นประสาทส่วนปลาย มีผลข้างเคียงน้อย มีความปลอดภัยสูง กระตุ้นเพื่อรักษาโรค

ราคา2,700-27,000 ฿
ดูรายละเอียดซื้อเลย

Package ฉีดสีตรวจท่อนำไข่ (Hysterosalpingogram)

เป็นการตรวจโพรงมดลูกและปีกมดลูกทางรังสีวิทยา เป็นการตรวจพิเศษทางรังสีวิทยาเกี่ยวข้องกับการฉีดสารทึบรังสีที่มีไอโอดีนเป็นส่วนประกอบเข้าทางปากมดลูกเข้าสู่โพรงมดลูกและท่อนำไข่ทั้งสองข้างก่อนจะถ่ายภาพเอกซเรย์ การตรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อดูรูปร่างโดยทั่วไปของมดลูก และตรวจหาสาเหตุการมีบุตรยาก หรือการเป็นหมัน เช่น ท่อรังไข่ตีบตัน หรือโพรงมดลูกมีลักษณะผิดปกติ

ราคา6,900-22,900 ฿
ดูรายละเอียดซื้อเลย

โปรแกรมตรวจสุขภาพแม่บ้านทำความสะอาดมูลฝอยที่อาจเป็นพิษต่อร่างกาย

เพื่อดูแลสุขภาพของผู้สัมผัสมูลฝอยที่เป็นสารพิษ โดยเฉพาะแม่บ้านทำความสะอาดมูลฝอยที่อาจเป็นพิษต่อร่างกาย ได้รับการตรวจสุขภาพตามโปรแกรมที่เหมาะสมและตามที่กฎหมายกำหนด

ราคา1,900-1,900 ฿
ดูรายละเอียดซื้อเลย

Package Sleep test สำหรับเด็ก

ตรวจวิเคราะห์การทำงานระบบต่างๆ ของร่างกายระหว่างการนอนหลับในผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหานอนกรนดังผิดปกติ ผู้ที่มีอาการหายใจลำบากและสงสัยว่าเป็นโรคหยุดหายใจขณะนอนหลับชนิดอุดกั้น

ราคา17,000-17,000 ฿
ดูรายละเอียดซื้อเลย