Promotion / โปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพเด็กทีมีการเจริญเติบโตไม่เป็นไปตามวัย

Good Healthy Good Life 2022 สุขภาพดี ชีวิตดี

ราคา1,200-34,500 ฿
ดูรายละเอียดซื้อเลย

โปรแกรม Vibhavadi Fitness Center

Good Healthy Good Life 2022 สุขภาพดี ชีวิตดี

ราคา11,600-13,800 ฿
ดูรายละเอียดซื้อเลย

โปรแกรมเสริมสร้างสุขภาพ

Good Healthy Good Life 2022 สุขภาพดี ชีวิตดี

ราคา600-19,500 ฿
ดูรายละเอียดซื้อเลย

โปรแกรมดูแลสุขภาพผิว

Good Healthy Good Life 2022 สุขภาพดี ชีวิตดี

ราคา800-15,000 ฿
ดูรายละเอียดซื้อเลย

โปรแกรม LASIK

Good Healthy Good Life 2022 สุขภาพดี ชีวิตดี

ราคา1,500-46,000 ฿
ดูรายละเอียดซื้อเลย

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ

Good Healthy Good Life 2022 สุขภาพดี ชีวิตดี

ราคา3,200-15,999 ฿
ดูรายละเอียดซื้อเลย

โปรแกรมตรวจพิเศษ

Good Healthy Good Life 2022 สุขภาพดี ชีวิตดี

ราคา1,900-7,000 ฿
ดูรายละเอียดซื้อเลย

โปรแกรมตรวจสุขภาพความเสี่ยงผู้หญิง

Good Healthy Good Life 2022 สุขภาพดี ชีวิตดี

ราคา1,590-4,590 ฿
ดูรายละเอียดซื้อเลย

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ประกอบอาหาร

ผู้สัมผัสอาหาร มีความสำคัญอย่างมาก และเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภค รพ.วิภาวดีได้จัดทำโปรแกรมตรวจสุชภาพสำหรับผู้ประกอบอาหาร ให้กับคนกลุ่มนี้ เพื่อให้ผู้บริโภคได้มั่นใจต่อการรับบริการ 1. เหมาะสำหรับผู้สัมผัสอาหาร เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากผู้ประกอบอาหารสู่ผู้บริโภค 2. โปรแกรมนี้ประกอบด้วยรายละเอียดการตรวจ ดังนี้ - ตรวจความผิดปกติของปอด วัณโรคปอด - ตรวจดูภาวะการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ และตับอักเสบบี - ตรวจอุจจาระเพื่อดูพยาธิ และดูเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินอาหาร เชื้อ Salmonella ที่ทำให้เกิดโรคท้องร่วง - ตรวจภาวะดูโรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ

ราคา3,300-3,300 ฿
ดูรายละเอียดซื้อเลย

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ

เมื่อคุณไม่มีแวลาดูแลเเด็กและผู้สูงอายุในบ้าน จำเป็นต้องหาคนมาดูแลแทน และเพื่อไม่ให้คุณกังวลว่าคนที่มาดูแลจะแพร่กระจายเชื้อหรือไม คุณจะหมดห่วงด้วยโปรแกรมตรวจสุชภาพสำหรับผู้ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ ที่รพ.วิภาวดี ไ้ดจัดทำขึ้น 1. เหมาะสำหรับผู้รับบริการที่ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค จากผู้ดูแลสู่บุคคลอื่น 2. โปรแกรมนี้ประกอบด้วยรายละเอียดการตรวจ ดังนี้ - ตรวจความผิดปกติของปอด วัณโรคปอด - ตรวจดูภาวะ การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ ตับอักเสบบี และโรคเอดส์ (Anti HIV) - ตรวจอุจจาระเพื่อดูพยาธิ และดูเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินอาหาร เชื้อ Salmonella ที่ทำให้เกิดโรคท้องร่วง

ราคา2,900-2,900 ฿
ดูรายละเอียดซื้อเลย

Package / แพคเกจ

โปรแกรมตรวจคัดกรองภาวะมีบุตรยากชายและหญิง

ครอบครัวที่สมบูรณ์ คือ มีพ่อ แม่ และลูก หลายๆคู่รอคอยอยากมีลูกพยายามเท่าไรก็ไม่สำเร็จสักทีรอมาหลายปีแล้ว ซึ่งปัจจัยการมีบุตรยากมีหลายอย่างมาก อย่าปล่อยให้ความสุขในครอบครัวขึ้นอยู่กับคำว่า “รอ” ตรวจคัดกรองภาวะมีบุตรยาก

ราคา4,490-5,790 ฿
ดูรายละเอียดซื้อเลย

ตรวจวัดสายตา (Refraction)

ปัจจุบัน การตรวจวัดสายตาเพื่อหาความคมชัด (Refraction) นำไปใช้ในการตัดแว่น มีหลากหลายอุปกรณ์ ซึ่งรพ.วิภาวดี มีอุปกรณ์โฟร์ออปเตอร์ (Phoropter) ตรวจวัดสายตาได้ค่าเป็นตัวเลข เพื่อไปใช้ตัดแว่นประกอบเลนส์กับกรอบแว่นได้อย่างแม่นยำ

ราคา2,000-2,000 ฿
ดูรายละเอียดซื้อเลย

Package ตรวจสุขภาพตา เด็ก อายุ 3 - 15 ปี Advance program

เมื่อปัญหาสายตา ควรเริ่มดูแลตั้งแต่เด็ก เพราะบางโรค ไม่สามารถแก้ไขตอนโตได้ และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาให้ทุกจุดที่ยังสามารถแก้ไขได้ต้้งแต่เด็ก ๆ รพ.วิภาวดี ได้จัดทำ Package ตรวจสุขภาพตาเด็ก อายุ 3 – 15 ปี เพื่อตรวจเช็คสายตาอย่างละเอียด มีการขยายม่านตา พร้อมทั้งเช็คเรื่องของจอประสาทตาด้วย เพื่อป้องกันและรักษาแต่เนิ่น ๆ

ราคา1,600-1,600 ฿
ดูรายละเอียดซื้อเลย

Package ตรวจสุขภาพตา เด็ก อายุ 3 - 15 ปี Basic Screening

การดูแล และป้องกันให้เด็กโตไป เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ มีการมองเห็นที่ชัดเจนเนื่องจากบางโรค ไม่สามารถแก้ไขตอนโตได้ จึงควรดูแล ไมควรปล่อยไปจนโตแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว รพ. วิภาวดี ได้จัดทำ Package ตรวจสุขภาพตาเด็กเบื้องต้น อายุ 3 – 15 ปี เพื่อประเมินเรื่องของการมองเห็น ดูกล้ามเนื้อดวงตา และดูว่าน้องมีภาวะตาขี้เกียจแล้วรึยัง เพื่อทำการป้องกันและรักษาแต่เนิ่น ๆ

ราคา1,100-1,100 ฿
ดูรายละเอียดซื้อเลย

โปรแกรมตรวจประเมินสุขภาพหลังติดเชื้อ Covid-19

ติดเชื้อ Covid - 19 แล้ว จะรู้ได้อย่างไรว่าสุขภาพร่างกายคุณ ยังปกติเหมือนเดิมไม เพื่อให้หายจากความกังวลในเรื่องดังกล่าว รพ. วิภาวดีได้จัดทำโปรแกรมสำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อ Covid-19 และหายแล้ว ต้องการประเมินสุขภาพ เพื่อการดูแลร่างกายต่อไป

ราคา3,900-3,900 ฿
ดูรายละเอียดซื้อเลย

ตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิด-19

เมื่อปัจจุบัน ทุกคนมีความเสี่ยงติดโควิดสูงมาก ถึงจะฉีดวัคซีนแล้วก็ตามก็อาจติดได้อีก ทำให้การดำเนินชีวิตยากขึ้นต้องระวังตัวตลอดเวลา แต่ถ้าคุณรู้ว่าในตัวคุณมีภูมิมากน้อยเพียงใด ความมั่นใจในการดำเนินชีวิตก็จะมีมากตามไปด้วย รพ.วิภาวดี มีบริการตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิด Anti-S (RBD) IgG โดยตรวจด้วยการเจาะเลือด เป็นการตรวจหาภูมิคุ้มกันเชิงปริมาณ สามารถดูระดับของแอนติบอดี เพื่อประเมินภูมิคุ้มกันของร่างกาย ได้รับมาตรฐานสากล CE-IVD, Thai FDA หลักกการ CMIA เพื่อให้คุณได้รู้ภูมิในตัวคุณ และใช้ชีวิตอย่างสบายใจ

ราคา1,200-1,200 ฿
ดูรายละเอียดซื้อเลย

Package Return to Work

ขณะนี้ การเป็นผู้ติดเชื้อโควิต 19 หรือไม่ติด ก็มีภาวะเสี่ยงหากคนโกล้ชิดเป็น ถึงแม้จะมีการกักตัวตามที่กำหนดแล้วก็ตาม แต่จะให้เกิดความมั่นใจได้อย่างไร เมื่อต้องไปทำงาน รพ.วิภาวดี มีบริการตรวจPackage Return to Work พร้อมรับใบรับรองแพทย์เพื่อยืนยันในการกลับเข้าทำงาน

ราคา1,100-1,100 ฿
ดูรายละเอียดซื้อเลย

Package Return to Wellness

ช่วง โควิต 19 ระบาด คุณจะทราบได้อย่างไรว่า คุณยังมีสุขภาพที่แข็งแรงพร้อมรับมือกับภาวะวิกฤตนี้ได้อย่างเต็ม 100 รพ.วิภาวดีได้จัด Package Return to Wellness สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการทราบภาวะสุขภาพของตนเองในช่วงเวลนี้

ราคา3,200-3,200 ฿
ดูรายละเอียดซื้อเลย