Promotion / โปรโมชั่น

โปรโมชั่นวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 13 สายพันธุ์ (Prevnar 13) สำหรับผู้อายุ 18 ปีขึ้นไป

วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบอีกหนึ่งวัคซีนสำคัญที่องค์การอนามัยโลกแนะนำให้ฉีดในช่วงวิกฤต COVID-19

ราคา2,600-2,600 ฿
ดูรายละเอียดซื้อเลย

Package / แพคเกจ

ตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิด-19

เมื่อปัจจุบัน ทุกคนมีความเสี่ยงติดโควิดสูงมาก ถึงจะฉีดวัคซีนแล้วก็ตามก็อาจติดได้อีก ทำให้การดำเนินชีวิตยากขึ้นต้องระวังตัวตลอดเวลา แต่ถ้าคุณรู้ว่าในตัวคุณมีภูมิมากน้อยเพียงใด ความมั่นใจในการดำเนินชีวิตก็จะมีมากตามไปด้วย รพ.วิภาวดี มีบริการตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิด Anti-S (RBD) IgG โดยตรวจด้วยการเจาะเลือด เป็นการตรวจหาภูมิคุ้มกันเชิงปริมาณ สามารถดูระดับของแอนติบอดี เพื่อประเมินภูมิคุ้มกันของร่างกาย ได้รับมาตรฐานสากล CE-IVD, Thai FDA หลักกการ CMIA เพื่อให้คุณได้รู้ภูมิในตัวคุณ และใช้ชีวิตอย่างสบายใจ

ราคา1,200-1,200 ฿
ดูรายละเอียดซื้อเลย

Package Return to Work

ขณะนี้ การเป็นผู้ติดเชื้อโควิต 19 หรือไม่ติด ก็มีภาวะเสี่ยงหากคนโกล้ชิดเป็น ถึงแม้จะมีการกักตัวตามที่กำหนดแล้วก็ตาม แต่จะให้เกิดความมั่นใจได้อย่างไร เมื่อต้องไปทำงาน รพ.วิภาวดี มีบริการตรวจPackage Return to Work พร้อมรับใบรับรองแพทย์เพื่อยืนยันในการกลับเข้าทำงาน

ราคา1,100-1,100 ฿
ดูรายละเอียดซื้อเลย

Package Return to Wellness

ช่วง โควิต 19 ระบาด คุณจะทราบได้อย่างไรว่า คุณยังมีสุขภาพที่แข็งแรงพร้อมรับมือกับภาวะวิกฤตนี้ได้อย่างเต็ม 100 รพ.วิภาวดีได้จัด Package Return to Wellness สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการทราบภาวะสุขภาพของตนเองในช่วงเวลนี้

ราคา3,200-3,200 ฿
ดูรายละเอียดซื้อเลย

Package ยา Liraglutide Injection (Saxenda)

ลดน้ำหนักมาทุกวิธีแล้ว แต่ยังไม่ได้ผล เพราะวิธีที่ทำอาจไม่ตรงจุดก็เป็นได้ รพ.วิภาวดีขอแนะนำ ยา Liraglutide Injection (Saxenda) เป็นยาลดน้ำหนัก ซึ่งมีลิรากลูไทด์เป็นสารออกฤทธิ์ สารนี้มีลักษณะคล้ายกับฮอร์โมนที่มีอยู่แล้วใน ร่างกายที่ชื่อว่า GLP-1 ซึ่งหลั่งออกมาจากลำไส้หลังรับประทานอาหาร ยาแซคเซ็นดา ออกฤทธิ์ โดยการจับกับตัวรับในสมองที่ทำหน้าที่ควบคุมความอยากอาหารของคุณ แล้วส่งผลทำให้คุณรู้สึกอิ่มและหิวน้อยลง ซึ่งอาจช่วยให้คุณรับประทานอาหารน้อยลง และลดน้ำหนักของคุณได้

ราคา11,000-17,900 ฿
ดูรายละเอียดซื้อเลย

โปรแกรมตรวจเครื่องกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็ก (Transcranial Magnetic Stimulation, TMS)

เครื่องกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็ก (Transcranial Magnetic Stimulation, TMS) เป็นทางเลือกฟื้นฟู อัมพฤกษ์ อัมพาต จากโรคหลอดเลือดสมอง เป็นการพัฒนาจากการกระตุ้นเส้นประสาทส่วนปลาย มีผลข้างเคียงน้อย มีความปลอดภัยสูง กระตุ้นเพื่อรักษาโรค

ราคา2,700-27,000 ฿
ดูรายละเอียดซื้อเลย

Package ฉีดสีตรวจท่อนำไข่ (Hysterosalpingogram)

เป็นการตรวจโพรงมดลูกและปีกมดลูกทางรังสีวิทยา เป็นการตรวจพิเศษเกี่ยวข้องกับการฉีดสารทึบรังสีที่มีไอโอดีนเป็นส่วนประกอบเข้าทางปากมดลูกเข้าสู่โพรงมดลูกและท่อนำไข่ทั้งสองข้างก่อนจะถ่ายภาพเอกซเรย์ การตรวจนี้เพื่อดูรูปร่างโดยทั่วไปของมดลูก และตรวจหาสาเหตุการมีบุตรยาก หรือการเป็นหมัน เช่น ท่อรังไข่ตีบตัน หรือโพรงมดลูกมีลักษณะผิดปกติ

ราคา6,900-22,900 ฿
ดูรายละเอียดซื้อเลย

โปรแกรมตรวจสุขภาพแม่บ้านทำความสะอาดมูลฝอยที่อาจเป็นพิษต่อร่างกาย

ขยะมูลฝอย เป็นแหล่งนำเชื้อโรคมาสู่คน ซึ่งคนที่สัมผัสโดยตรงคือแม่บ้าน คนทำความสะอาดนั้นเอง เพื่อดูแลสุขภาพของผู้สัมผัสมูลฝอยที่เป็นสารพิษ โดยเฉพาะแม่บ้านทำความสะอาดมูลฝอยที่อาจเป็นพิษต่อร่างกาย ได้รับการดูแล ตรวจสุขภาพตามโปรแกรมที่เหมาะสมและตามที่กฎหมายกำหนด

ราคา1,900-1,900 ฿
ดูรายละเอียดซื้อเลย

Package Sleep test สำหรับเด็ก

ลูกน้อยคุณนอนกรนเสียงดังผิดปกติรึเปล่า หรือมีอาการหายใจลำบาก ควรระวังว่าอาจจะเป็นภาวะโรคหยุดหายใจขณะนอนหลับชนิดอุดกั้นได้ การตรวจ Sleep test สำหรับเด็ก เป็นการตรวจวิเคราะห์การทำงานระบบต่างๆ ของร่างกายระหว่างการนอนหลับในผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหานอนกรนดังผิดปกติ ผู้ที่มีอาการหายใจลำบากและสงสัยว่าเป็นโรคหยุดหายใจขณะนอนหลับชนิดอุดกั้น เพื่อเป็นแนวทางการรักษาที่ถูกต้องต่อไป

ราคา17,000-17,000 ฿
ดูรายละเอียดซื้อเลย