ข้อมูลแพทย์

พญ. อาทิตยา สิงห์วงษา

รักษาผู้มีบุตรยาก

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
16:00 - 19:00 น.
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
13:00 - 16:00 น.
วันอาทิตย์
13:00 - 16:00 น.

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2553
- วุฒิบัตรสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลศิริราช พ.ศ.2559
- วุฒิบัตรอนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ โรงพยาบาลศิริราช พ.ศ.2561 

<