นัดหมายแพทย์

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อทำการนัดหมายแพทย์ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 48 ชั่วโมง เพื่อ ทำการยืนยันการนัดหมายอีกครั้ง

*กรุณานัดหมายล่วงหน้า 3 วันก่อนวันนัด

หากพบปัญหากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

+66(0)2-561-1111, +66(0)2-941-2900, +66(0)2-941-2800
1
2

ข้อมูลการนัดหมายแพทย์

3

ข้อมูลผู้ป่วย

<