ประกันผู้ป่วย

บริการฉุกเฉินหรือผู้ป่วยในที่ไม่ได้มีการวางแผนไว้ก่อน

ขั้นตอนที่ 1

สำหรับผู้ที่มีประกันสุขภาพภาคเอกชนทั้งชาวไทยและต่างชาติ จะได้รับความคุ้มครองในการดูแลรักษาที่โรงพยาบาลวิภาวดี โดยเราทำงานร่วมกับบริษัทประกันชั้นนำและในเข้ารับบริการกรุณาสอบถามรายชื่อบริษัทประกันก่อนเข้ารับบริการ ได้ที่

โทร. +66(0)2-561-1111 ,0-2058-1111
อีเมล [email protected]
 

สำหรับตัวแทนประกันชีวิต
สามารถติดต่อผ่านช่องทาง @vibhainsurance

เพิ่มเพื่อน

ขั้นตอนที่ 2

เมื่อตรวจสอบรายชื่อบริษัทประกันเรียบร้อย จะมีขั้นตอนในการรับบริการโดยใช้สิทธิ์ประกัน ดังนี้

1. ในกรณีทั่วไปและฉุกเฉิน กรุณาเตรียมแสดงบัตรเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ ดังนี้

บัตรประจำตัวประชาชน
หรือบัตรที่ทางราชการออกให้
หรือเลขกรรมธรรม์

2. บริการผู้ป่วยนอก

ผู้ป่วยลงนามในเอกสารใบยินยอมก่อนเข้ารับบริการที่แผนกลงทะเบียน
กรณีมีส่วนเกินผู้ป่วยจะต้องทำการชำระเอง

3. บริการผู้ป่วยในที่ได้มีการวางแผนไว้ก่อน

ติดต่อโรงพยาบาลเพื่อทำนัด ให้ข้อมูลรายละเอียดในการติดต่อ
จนท. ประสานงานบริษัทประกันเพื่อเช็กสิทธิ์การเคลมประกัน
หากมีส่วนเกินจากประกันผู้ป่วยจะต้องทำการชำระเอง

ขั้นตอนที่ 3

กรณีสอบถามสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขความคุ้มครอง ได้ที่ Insurance Customer Service Center (ICS)

โทร. +66(0)2-561-1111 , 0-2058-1111 

*หมายเหตุ : กรณีใช้สิทธิ์อื่น ๆ โปรดติดต่อสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

 

สำหรับตัวแทนประกันชีวิต
สามารถติดต่อผ่านช่องทาง @vibhainsurance

เพิ่มเพื่อน

<