รู้จักโรงพยาบาลวิภาวดี

เลขที่อนุมัติ ฆสพ.สบส ๘๒๒/๒๕๖๑
 

เพื่อสุขภาพของคนไทยทุกคน คือ จุดเริ่มต้นของเราด้วยความตั้งใจจริงที่ต้องการให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีและมีทางเลือกในการดูแลรักษาพยาบาลตนเองมากขึ้นโรงพยาบาลวิภาวดีจึงถือกำเนิดขึ้น เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2529 โดยเน้นการให้บริการบริการด้านการดูแลรักษาสุขภาพตลอดจนตรวจวินิจฉัยบำบัดโรค โดยทีมแพทย์และบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทุกสาขา พรั่งพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีรถพยาบาลพร้อมรับ - ส่งทั่วประเทศและเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 

ปัจจุบันโรงพยาบาลวิภาวดีได้เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์และเป็น บริษัทโรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) มีเตียงรองรับผู้ป่วย 258 เตียง มีห้องตรวจกว่า 200 ห้อง สามารถให้บริการผู้ป่วยนอกได้ถึง วันละ 2000 คน ด้วยศูนย์บริการทางการแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขา แพทย์ประจำกว่า 95 ท่าน และแพทย์ที่ปรึกษากว่า 350 ท่าน อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีล่าสุดและยังได้รับรองระบบ คุณภาพมาตราฐาน HA ประเทศไทย และระบบ ISO 9000

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 ที่ รพ. วิภาวดีได้เปิดให้บริการเป็นต้นมา โรงพยาบาลได้พัฒนาการให้บริการมาโดยตลอด ทั้งด้านบริการที่ประทับใจ และด้านคุณภาพในการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ ทุก ท่านที่เข้ามารับบริการ เราถือว่าเป็นบุคคลที่จะต้องดูแลทั้งร่างกาย และจิตใจอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร...เราพร้อมจริงใจในบริการ

โรงพยาบาลวิภาวดีเปิดให้บริการคนไข้นอก โดยแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขา ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังมีศูนย์บริการเฉพาะทาง อาทิ

ศูนย์จักษุและเลสิค

ศูนย์จักษุและเลสิค ให้บริการรักษาสายตาด้วยแสงเลเซอร์ด้วยทีมจักษุแพทย์ทางด้านศัลยกรรมกระจกตาและรักษา ภาวะสายตาผิดปกติ ที่มีประสบกาณณ์สูงด้านกระจกตาและการผ่าตัดเลสิค ด้วยเครื่องเลเซอร์ที่ ทันสมัยจากประเทศเยอรมัน

กุมารเวช

กุมารเวช ได้จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับเด็ก สีสันสดใส น่ารัก ปลอดภัยสำหรับเด็ก เรามีการแยกพื้นที่รอรับบริการออกจากกันเป็นสัดส่วน โดยมีพื้นที่สำหรับเด็กที่มารับวัคซีนและ เด็กแรกเกิด แยกออกจากเด็กป่วย

สูติ – นรีเวช

สูติ – นรีเวช มีพื้นที่บริการกว้างขวาง มีบริการเฉพาะทางมากมาย อาทิ โรคเฉพาะของสตรี มะเร็งของสตรี การส่องกล้องทางนรีเวช และยังมี ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ศัลยกรรมกระดูกและข้อให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคเกี่ยวกับกระดูกและข้ออย่าง ครบวงจร โดยทีมศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่มีประสบการณ์

ระบบการหายใจ

ระบบการหายใจให้บริการตรวจสมรรถภาพปอดแบบละเอียดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย การ ตรวจเอ๊กซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดรายละเอียดสูง (HRCT) การตรวจส่องกล้องหลอดลม การ ตรวจทดสอบปฏิกิริยาภูมิแพ้ทางผิวหนัง การตรวจวิเคราะห์การนอนหลับ และภาวะการนอนกรน

ศูนย์ระบบทางเดินอาหาร

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารให้บริการตรวจรักษาโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร โรคตับ โรคทาง เดินน้ำดี โรคตับอ่อน โรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร มะเร็งของทางเดินอาหาร

ศัลยกรรม

ศัลยกรรม ให้บริการอย่างครบวงจรในการวินิจฉัยการรักษาและการผ่าตัด อาทิตรวจรักษา โรคทางศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมสมองและระบบประสาท ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ศัลยกรรม กระดูกและข้อ ศัลยกรรมพลาสติก ศัลยกรรมผ่าตัดด้วยการส่องกล้อง จุลศัลยกรรม ศัลยกรรม อุบัติเหตุ

ศูนย์หัวใจ

ศูนย์หัวใจ พร้อมให้บริการด้วยเทคโนโลยี และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย รวมทั้งทีมแพทย์ โรคหัวใจที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทุกสาขา อาทิ แพทย์มัณฑนากรหลอดเลือดหัวใจ ช่างไฟฟ้าหัวใจ แพทย์ฟื้นฟูและส่งเสริมสมรรถภาพหัวใจ ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก

ศูนย์ทันตกรรมและทันตกรรมเฉพาะทาง

ศูนย์ทันตกรรมและทันตกรรมเฉพาะทาง ให้บริการตรวจรักษาทางทันตกรรมอย่างครบวงจร อาทิ ทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมสำหรับเด็ก ทันตกรรมจัดฟัน ทันตกรรมรากฟัน ทันตกรรมโรคเหงือก ทันตกรรมประดิษฐ์ ศัลยกรรมช่องปาก

ระบบประสาทวิทยา

ระบบประสาทวิทยา  ให้บริการในด้านอาการทางประสาทวิทยาทั้งส่วน อายุรกรรมและ ศัลยกรรมประสาท ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิ เครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า การเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายด้วยลำแสงเอกซ์ การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง นิยมทำในผู้ที่สงสัย เรื่อง โรคลมชัก

ไตเทียม

ไตเทียม ให้บริการผู้ป่วยอย่างครบวงจร ตั้งแต่การฟอกเลือด ผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน และ ไตวายเรื้อรัง บริการฟอกเลือดนอกเวลาฉุกเฉิน และผู้ป่วยอาการหนักที่แผนกผู้ป่วยหนัก 24 ชั่งโมง การผ่าตัดเชื่อมต่อเส้นเลือดดำและแดง หรือใส่ท่อชั่วคราวเพื่อใช้ในการฟอกเลือด นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่ต้องการฟอกเลือด สามารถนัดเวลาพิเศษได้

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ให้บริการด้วยทีมแพทย์ พยาบาล ผู้ชำนาญด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ประจำ ตลอด 24 ชั่วโมง บริการรถพยาบาล รับ – ส่ง ทั่วประเทศ

นอกจากนี้ โรงพยาบาลวิภาวดี ยังมี

ห้องพักคนไข้

บริการด้านห้องพักคนไข้ใน ด้วยห้องพักหลากหลายประเภทตามความต้องการ

ศูนย์อาชีวอนามัยและตรวจสุขภาพ

ศูนย์อาชีวอนามัยและตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลวิภาวดี ได้จัดให้มีบริการด้านอาชีวอนามัย แบบครบวงจร ประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ การเฝ้าระวังทางสุขภาพ การ จัดบริการทางการแพทย์ การส่งเสริมสุขภาพ ที่บริการด้านตรวจสุขภาพทั้งใน และนอกสถานที่  

บริการด้านการแพทย์ทางเลือก

ฝังเข็ม

ศาสตร์ฝังเข็มทางเลือกใหม่ในการรักษาโรค คืนความสมดุลของชีวิตด้วยการฝังเข็มตามแนวคิด ของศาสตร์การแพทย์แผนจีน โดยผู้เชี่ยวชาญ การฝังเข็มแผนจีน

หัตถเวช

หัตถเวชโรงพยาบาลวิภาวดี ให้บริการดูแลสุขภาพด้วยการนวดและการบำบัดด้วยสมุนไพร สด อาทิ การนวดอโรมา การนวดฝ่าเท้า การนวดตัว การประคบสมุนไพร ด้วยห้องนวดมีความ เป็นส่วนตัว สะอาด สะดวก การนวดเน้นตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยนักหัตถเวชบำบัด

ศูนย์สุขภาพ (Fitness Center)

ศูนย์สุขภาพวิภาวดี พรั่งพร้อมด้วยเครื่องออกกำลังกายนานาชนิด พร้อมบริการ สร้างรูปร่าง สมส่วน ด้วยโปรแกรมการออกกำลังกายพิเศษ เฉพาะบุคคล Weight Control, Muscles โปรแกรมควบคุมน้ำหนัก โดยใช้หลักโภชนาการควบคู่ไปกับ การออกกำลังกายอย่างเหมาะสม Weight Control เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับกล้ามเนื้อทุกส่วนอย่างถูกวิธีโดยการดูแลจาก ผู้เชี่ยวชาญ Muscles Build Up เตรียมความพร้อมให้กับนักกีฬาก่อนการแข่งขัน และปรับ สภาพร่างกายหลังการแข่งขัน Athletic Training

เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล และการสื่อสาร กับโรงพยาบาลวิภาวดี มีบริการข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยผ่านทาง ทางโซเชียลมีเดีย หลายช่องทาง ทั้ง การนัดแพทย์ ผ่านทางมือถือ การลงทะเบียน คนไข้ใหม่ได้ก่อนมาโรงพยาบาล และยังมีคลิปความรู้ต่างๆ ทาง youtube และ Facebook ของทางโรงพยาบาล

ด้วยความมุ่งมั่นให้บริการทางการแพทย์ทั้งด้านการรักษา ป้องกัน ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพ เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการ ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพด้วยเทคโนโลยีทันสมัย บุคลากรที่มีคุณภาพ มีจริยธรรมและบริการที่ดีเลิศ มีการบริหารจัดการ สร้างความร่วมมือกับโรงพยาบาลเครือข่ายและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำให้วันนี้โรงพยาบาลวิภาวดีเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำที่มุ่งมั่น สร้างคุณค่าและความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

รายชื่อ โรงพยาบาล ที่โรงพยาบาลวิภาวดีร่วมทุน