ข้อมูลแพทย์

นพ. ฉัตรชัย ตรีธรรมพินิจ

รักษาผู้มีบุตรยาก

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
16:00 - 20:00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
07:30 - 12:00 น.

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล 
- วุฒิบัตรสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา  รพ.ศืริราช 
- ผู้เชี่ยวชาญการรักษาผู้มีบุตรยาก

<