ข้อมูลแพทย์

นพ.ฉัตรชัย ตรีธรรมพินิจ

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
16:00 - 20:00 น.
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
16:00 - 20:00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
07:30 - 12:00 น.
วันอาทิตย์
07:30 - 12:00 น.

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล 
- วุฒิบัตรสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา  รพ.ศืริราช 
- ผู้เชี่ยวชาญการรักษาผู้มีบุตรยาก