ข้อมูลแพทย์

นพ.ธีรศักดิ์ ธำรงธีระกุล

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
สอบถามข้อมูลที่ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก
วันอังคาร
สอบถามข้อมูลที่ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก
วันพุธ
สอบถามข้อมูลที่ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก
วันพฤหัสบดี
สอบถามข้อมูลที่ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก
วันศุกร์
สอบถามข้อมูลที่ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก
วันเสาร์
สอบถามข้อมูลที่ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก
วันอาทิตย์
สอบถามข้อมูลที่ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

ประวัติแพทย์


  • แพทยศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล

  • วุฒิบัตร  สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา  รพ.ศิริราช

  • วุฒิบัตรผู้ชำนาญเฉพาะทางสูติศษสตร์นรีเวชวิทยาและอนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

  • ผู้เชี่ยวชาญการรักษาผู้มีบุตรยากและผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

  •