วัณโรค

วัณโรค           วัณโรค ที่กลับมาระบาดใหม่ ทำให้หลายๆท่านกังวลใจ ลองอ่านถึงอาการของวัณโรค ผู้ที่เสี่ยงกับวัณโรค รวมถึงวิธีป้องกันดูนะครับ อาการของโรควัณโรค  มีมากมาย แบ่งเป็นกลุ่มๆได้ดังนี้  1. ไข้เรื้อรัง, ผอมลง, เบื่ออาหาร, อ่อนเพลีย  2. ไอ, เสมหะ, หอบเหนื่อย, เจ็บอก  3. ไอเป็นเลือด  4. ต่อมน้ำเหลืองโต คลำได้ก้อนบริเวณรักแร้และคอ  5. ตับ ม้าม โต, คลำก้อนได้ในท้อง  6. ปวดศีรษะ, หมดสติ ชักเกร็ง ประวัติที่เสี่ยงต่อการเป็นวัณโรค (risk factors)  1. สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรค (อยู่อาศัยร่วมบ้านเดียวกัน)  2. ภูมิต้านทานร่างกายอ่อนแอ เช่น เบาหวาน, ติดเชื้อ HIV, หรือ ได้รับยา กดภูมิต้านทาน เช่น ยารักษาโรคมะเร็ง หรือ ยาลูกกลอนที่มีส่วนผสมของ steriods วิธีป้องกัน  - อยู่ในที่โล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก  - ไม่คลุกคลี สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรคที่อยู่ในระยะแพร่เชื้อ  - ฉีดวัคซีน BCG ตั้งแต่แรกคลอด  - ไม่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่น เช่น        * ไม่ไอ จาม รดผู้อื่น        * ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัว ได้แก่ ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว ร่วมกับผู้อื่น        * ไม่บ้วนเสมหะลงพื้นในที่แสงแดดส่องไม่ถึง - เคยมีรายงานผู้ป่วยเป็นวัณโรคในระยะติดต่อ สามารถแพร่เชื้อวัณโรคกับผู้ร่วม โดยสารเครื่องบิน flight เดียวกันได้จำนวนหลายคน - ถ้ามีอาการน่าสงสัย หรือผิดปกติ หรือสัมผัสใกล้ชิด ควรปรึกษาแพทย์ เพื่อพิจารณารับยาป้องกันวัณโรค    บทความโดย นพ. ณฐพงศ์กร  ภวนะวิเชียร      อายุรแพทย์โรคระบบการหายใจ รพ.วิภาวดี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
<