หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ | Vibhavadi

ราคาล่าสุด

VIBHA

฿2.36
เปลี่ยนแปลง-0.02 (-0.84%)
ราคาปิดก่อนหน้า2.38
ราคาเปิด2.38
ราคาสูงสุด2.40
ราคาต่ำสุด2.36
ราคาเฉลี่ย2.36
ข้อมูลล่าสุด 05/08/2021 16:52:14

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการด้านการรักษาพยาบาล โดยเป็นโรงพยาบาลเอกชนมากว่า 33 ปี ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลวิภาวดี ให้บริการแก่ผู้ป่วยนอกและ ผู้ป่วยใน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครบทุกสาขาพร้อมทั้งบุคลากรด้านการแพทย์ พยาบาล และอุปกรณ์การแพทย์ ที่ใช้ในการตรวจและการวินิจฉัยโรคที่ทันสมัย เป็นโรงพยาบาลเอกชน ที่ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล (JCI Accreditation) ตามมาตรฐานการรับรอง สหรัฐอเมริกา และได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Thai Hospital Accreditation – HA)

รายงานประจำปี

ปี 2564

7 เมษายม 2564

ดาวน์โหลด

ข่าวแจ้งนักลงทุน

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

PDF
ดาวน์โหลดเอกสาร (2 mb)

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

อีเมล์รับข่าวสาร

ท่านสามารถติดตาม และรับข่าวสารล่าสุดจากบริษัทของเรา ผ่านช่องทางด้านล่าง