ข้อมูลแพทย์

พญ.อัญชุลี พฤฒิวรนันทน์

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
10:00 - 13:00 น.
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
14:00 - 18:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์
13:00 - 16:00 น.

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิตจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2546 
- วุฒิบัตรสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2550
- วุฒิบัตรอนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2552

Degree Postgraduate Education

1.  2003 MD., Faculty of Medicine, Knon Kaen University

2.  2008 Diploma of  Obstetrics and Gynaecology, Medical council of Thailand, and Faculty of Medicine  Knon Kaen University

3.  2009  Certificate in Reproductive Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University

Experience

1.  2003  Intern and General Practice, Ministry of Public Health, Thailand

2.  2004-2008 Residency Training in obstetrics and Gynaecology Faculty of Medicine Knon Kaen University

3.  2008-2009 Cinical Fellow in Reproductive Endocrinology & Infertility, Department of obstetrics and Gynaecology, Faculty of Medicine   Ramathibodi Hospital, Mahidol University

4.  2009-2023 Full Time specialistin Infertility in IVF clinic Vibhavadi Hospital

Professional service

General OB-GYN

Reproductive endocrinology and infertility Clinic

Endometriosis Clinic

Menopause Clinic