ข่าวสาร และกิจกรรม

โรงพยาบาลวิภาวดีร่วมกับสภากาชาดไทย ขอเชิญผู้ที่มีความสนใจร่วมบริจาคโลหิตประจำปี 2565

โรงพยาบาลวิภาวดีร่วมกับสภากาชาดไทย ขอเชิญผู้ที่มีความสนใจร่วมบริจาคโลหิตประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 26 ส.ค. 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. (12.00-13.00 น. เวลาพักกลางวัน) ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 25 พ.ย 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. (12.00-13.00 น. เวลาพักกลางวัน) ณ บริเวณโถงหน้าห้องประชุม 25 ปีวิภาวดี ชั้น 9 อาคาร 4 รพ. วิภาวดี สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-561-1111 ต่อ 1

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Live สด "ทางเลือกในการรักษามะเร็งตับ ด้วยวิธีการ TACE" โดย นพ.รัชพงศ์ หลายวัฒนไพศาล

ติดตาม  Live สด ในหัวข้อ "ทางเลือกในการรักษามะเร็งตับ ด้วยวิธีการ TACE" โดย นพ.รัชพงศ์ หลายวัฒนไพศาล อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร ในวันพุธที่ 6 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 14.00 - 15.00 น. มาร่วมถามคำถามกันเยอะๆ นะคะ   

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ย้ายจุดบริการ Drive Thru ไปให้บริการที่ข้างคลินิก ARI ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

โรงพยาบาลวิภาวดี  ย้ายจุดบริการ Drive Thru  ไปให้บริการที่ข้างคลินิก ARI ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2565   เป็นต้นไป       สามารถรับบริการตรวจหาเชื้อโควิดทุกวัน เวลาให้บริการ 08.00–17.00 น. สอบถามเพิ่มเติมแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร.02-5611111 กด 2 #COVID19 #โรงพยาบาลวิภาวดี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ จุดบริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ย้ายไปให้บริการที่ ชั้น 9 อาคารวิพลาซ่า

  จุดบริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ย้ายไปให้บริการที่ ชั้น 9 อาคารวิพลาซ่า  ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เป็นต้นไป   เวลาให้บริการ เวลา 09.00-16.00 น.   ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน 2565   ?เช็คคิว/เปลี่ยนชื่อผู้ฉีด : https://www.vibhavadi.co.th/modernavaccine/default/ ☎ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ศูนย์วัคซีน Moderna โทร. 02-0581111 ต่อ 2445-7 ทุกวัน เวลา 08.30-17.00 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลความรู้การเตรียมตัวเมื่อติด Covid-19 (สถานที่ตรวจโควิด)

สถานที่ตรวจโควิด             รพ.วิภาวดี มีสถานที่ตรวจโควิดอยู่ 2 ที่ คือ คลินิกโรคระบบการหายใจ หรือ ARI คลินิก ตั้งอยู่หน้าอาคาร 4 ฝั่งถนนวิภาวดี รังสิต ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่มีอาการป่วย และสงสัยหรือมีความเสี่ยงในการรับเชื้อ COVID เปิดบริการ 08.00 – 19.00 น. รับตรวจทั้งแบบ ATK และ RT-PCR Drive Thru อยู่ด้านข้างอาคาร 4 (สามารถสอบถาม รปภ. เพื่อจะเข้ามาใช้บริการ) โดยสามารถตรวจโควิดได้โดยคนไข้ขับรถมาเอง ไม่ต้องลงจากรถรับตรวจแบบ RT-PCR อัตราค่าตรวจแบบ RT-PCR ครั้งละ 2,500 บาท หากต้องการใบรับรองแพทย์มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีก 500 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลความรู้การเตรียมตัวเมื่อติด Covid-19 (ตรวจหาเชื้อโควิด)

ตรวจหาเชื้อโควิด สามารถตรวจหาเชื้อโควิดได้ 2 วิธี คือ การตรวจแบบ ATK ชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตัวเองที่บ้าน จะมีทั้งแบบตรวจทางโพรงจมูกและน้ำลาย การใช้ชุดตรวจ ATK เป็นวิธีการตรวจแบบ Screening หรือตรวจคัดกรองเบื้องต้น ผู้ที่ติดเชื้อระยะแรกที่ยังไม่แสดงอาการก็อาจยังตรวจไม่ขึ้น 2 ขีด แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไป 1-3 วัน ก็อาจเริ่มพบขีดจางๆ ขึ้นอยู่กับคุณภาพของชุดตรวจ และลักษณะการใช้ชุดตรวจของผู้ทดสอบเองด้วย ดังนั้นจึงควรศึกษาการใช้งานอย่างถูกวิธี การตรวจแบบ RT-PCR คือ การตรวจหาสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิต โดยการเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งทางจมูกและลำคอ หรือที่เรียกว่า Swab สามารถตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อได้โดยตรง แม้เชื้อในร่างกายจะมีปริมาณน้อย หรือเพิ่งได้รับเชื้อและยังไม่แสดงอาการ นอกจากนี้ RT-PCR ยังสามารถตรวจพบเศษชิ้นส่วนของไวรัสในผู้ที่เคยติดเชื้อและหายแล้วได้อีกด้วย ซึ่งจะได้ผลแม่นยำกว่า เป็นวิธีใช้ยืนยันการติดเชื้อ COVID เพื่อรับการรักษาที่โรงพยาบาล       คำแนะนำ กระทรวงสาธารณสุข : https://covid19.moph.go.th/    

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ สำหรับไตรมาสที่ 1/65 สามารถเลือกวันนัดหมายฉีดวัคซีน Moderna

สำหรับผู้ที่จองซื้อวัคซีน Moderna รอบไตรมาสที่ 1/65 (ท่านที่จองวัคซีนระหว่างวันที่ 31 ส.ค.64 ถึง 12 ต.ค. 64 ) ตามที่โรงพยาบาลวิภาวดีได้ส่ง Link เปิดระบบให้ท่านลงทะเบียนชื่อผู้ฉีดวัคซีน Moderna รอบไตรมาสที่ 1/65 แล้วนั้น ระบบจะเปิดให้ท่านจองวันเวลานัดฉีดได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไปโดยต้องให้ผู้ที่จองซื้อวัคซีน Moderna รอบไตรมาสที่ 4/64 ดำเนินการเรียบร้อยก่อน   เลื่อนนัด/เช็คคิว/เปลี่ยนชื่อผู้ฉีด : https://www.vibhavadi.co.th/modernavaccine/default/

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

โรงพยาบาลวิภาวดี เรื่อง นโยบายการจัดบริการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  โรงพยาบาลวิภาวดี เรื่อง  นโยบายการจัดบริการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ด้วย โรงพยาบาลวิภาวดี มีเป้าหมายเพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงอันตรายของพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสุขภาพให้เกิดความปลอดภัยและส่งเสริมภาพพจน์ด้านความรับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อพนักงาน ผู้รับบริการและสังคม จึงกำหนดนโยบายการจัดบริการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ดังต่อไปนี้ โรงพยาบาลวิภาวดี จะบริหารระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้สอดคล้องกับกฎหมายมาตรฐานสากล และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่โรงพยาบาลวิภาวดีนำมาประยุกต์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงานและผู้รับบริการ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โรงพยาบาลวิภาวดี มุ่งมั่นการลดอุบัติเหตุและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการทำงาน และความเจ็บป่วย พร้อมทั้งมีการปรับปรุงผลการดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลวิภาวดี จะดำเนินการจัดบริการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานให้กับผู้รับบริการภายในโรงพยาบาล ภายนอกโรงพยาบาล บุคคลากรในโรงพยาบาลและพัฒนางานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โรงพยาบาลวิภาวดี จะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในองค์กรผ่านอาสาสมัครอาชีวอนามัย (อสอ.) ที่จัดตั้งขึ้นในแต่ละแผนกของโรงพยาบาล ทั้งนี้งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานให้ถือว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรในองค์กรทุกคนที่จะต้องช่วยกันปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐาน            นายแพทย์ชัยสิทธ์ คุปต์วิวัฒน์    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาวดี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รพ.วิภาวดี จับมือร่วมเป็นผู้สนับสนุนทัพกิเลนผยองรายใหม่!! สโมสร เมืองทอง ยูไนเต็ด

MTUTD: WELCOME THE NEW PARTNER - VIBHAVADI HOSPITAL รพ.วิภาวดี จับมือร่วมเป็นผู้สนับสนุนทัพกิเลนผยองรายใหม่!! สโมสร เมืองทอง ยูไนเต็ด โรงพยาบาลวิภาวดีได้ก้าวเข้ามาเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนสโมสร อย่างเป็นทางการฤดูกาลใหม่ โดยในแมตช์ รีโว่ ไทยลีก 2021-22 กับ นครราชสีมา ที่ผ่านมา ผู้บริหารสโมสร เมืองทอง ยูไนเต็ด นำโดย คุณวิลักษณ์ โหลทอง ประธานสโมสรฯ และคุณรณฤทธิ์ ซื่อวาจา ผู้อำนวยการสโมสรฯ พร้อมด้วย คุณพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบของที่ระลึกและเปิดตัวเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ ซึ่งการเข้ามาของ โรงพยาบาลวิภาวดี จะช่วยให้นักฟุตบอล เมืองทอง ยูไนเต็ด ได้รักษาร่างกายรวมถึงการบาดเจ็บ ด้วยทีมแพทย์ที่มีคุณภาพ และอุปกรณ์ที่ทันสมัย เป็นอีกหนึ่งพันธมิตรสำคัญของสโมสรที่จะเดินหน้าประสบความสำเร็จไปพร้อมกัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม