ข่าวสาร และกิจกรรม

ประกาศเรื่อง วัคซีน Moderna

    โรงพยาบาลวิภาวดี ขอยืนยันว่า ทุกท่านที่จองซื้อกับโรงพยาบาลวิภาวดี จะได้รับวัคซีนตามที่จองซื้อไว้ เนื่องจาก โรงพยาบาลมีโรงพยาบาลเครือข่ายที่เป็นพันธมิตร ทำให้ โรงพยาบาลวิภาวดี มีวัคซีนให้ลูกค้าเพียงพอ และโรงพยาบาลก็หวังว่า จะไม่มีปัจจัยอื่นๆที่มาทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องวัคซีนทางเลือกนี้อีก จึงขอให้ทุกท่านมั่นใจ และรอเวลาที่วัคซีนจะเข้ามา เพื่อเป็นวัคซีนทางเลือกอย่างที่ท่านต้องการ    

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศการจัดซื้อวัคซีน Moderna

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ!! ด้วยรัฐบาลเปลี่ยนแผนการฉีดวัคซีนสำหรับประชาชนทั่วไป

ประกาศ!! ด้วยรัฐบาลเปลี่ยนแผนการฉีดวัคซีนสำหรับประชาชนทั่วไป โดยให้เข็ม 1 เป็น Sinovac และเข็ม 2 เป็น AZ จึงแจ้งมาเพื่อทราบ ว่าท่านจะได้รับวัคซีน Sinovac เป็นเข็มที่ 1 โดยมารับบริการได้วัน เวลาเดิมที่นัดหมาย ในหมอพร้อม จุดลงทะเบียน ชั้น 9 อาคาร 4

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศแจ้งลำดับคิวการรับวัคซีน Moderna ตามวัน/เวลาการชำระเงิน

ตามที่มีการแชร์ข้อมูลโควต้าวัคซีน Moderna ที่รพ.เอกชนได้รับจัดสรรจากองค์การเภสัชกรรม ในสื่อ Social นั้น โรงพยาบาลวิภาวดีขอเรียนว่า โรงพยาบาลจะบริหารจัดการ ให้ได้มาซึ่งวัคซีน ให้เพียงพอกับจำนวนยอดจองให้มากที่สุด ซึ่งคาดว่า จะได้ใกล้เคียงกับยอดที่จองเข้ามา และขอแจ้งลำดับ คิวประมาณการรับวัคซีน  Moderna (เป็น package) ตามวัน/เวลาการชำระเงิน มาพร้อมนี้  อนึ่ง ผู้ที่มีการชำระเงินค่าวัคซีนเข้ามาหลังวันที่ 3 กค.64 (หลังจากการปิดรับจองรอบสองแล้ว) โรงพยาบาลจะแจ้งลำดับคิวให้ทราบภายหลัง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศขออภัย ตามที่โรงพยาบาลวิภาวดีได้ทำการติดต่อลูกค้าที่จองซื้อวัคซีน Moderna โดยทำการทยอยส่ง อีเมล (และ SMS ในบางราย) เพื่อจัดการชื่อผู้ฉีด

ประกาศขออภัย   ตามที่โรงพยาบาลวิภาวดีได้ทำการติดต่อลูกค้าที่จองซื้อวัคซีน Moderna โดยทำการทยอยส่ง อีเมล (และ SMS ในบางราย) ในรายละเอียดการคืนเงินส่วนต่าง และให้กรอกรายละเอียดผู้ฉีดวัคซีน โดยเริ่มจากลูกค้าที่ซื้อผ่าน website และจะตามด้วยลูกค้าที่เดินทางมาด้วยตนเองที่โรงพยาบาลวิภาวดีในสัปดาห์หน้า ส่วนลูกค้ากลุ่มที่ชำระเงินโดยการโอนเงิน จะได้รับการติดต่อจากโรงพยาบาลเป็นลำดับต่อไป เนื่องจากโรงพยาบาล กำลังทำการตรวจสอบยอดเงินและหลักฐานการชำระเงิน ที่มีปริมาณมาก แต่เพื่อความถูกต้อง โรงพยาบาลจึงจำเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ    โรงพยาบาลวิภาวดี ตระหนักดีถึงความกังวลใจของผู้จองซื้อวัคซีนทุกท่าน โรงพยาบาลขอยืนยันในการจัดลำดับการรับวัคซีน ตามเวลาที่ลูกค้าชำระเงิน ในทุกๆช่องทาง   อนึ่ง วัคซีน Moderna เข้ามาไตรมาสสุดท้าย ทำให้ โรงพยาบาลมีระยะเวลาในการทำงานด้วยความรอบคอบ จึงขอความกรุณา จากทุกท่าน โปรดให้ความเข้าใจโรงพยาบาลวิภาวดี ในความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการในเรื่องวัคซีนให้เกิดความสมบูรณ์ที่สุด เพื่อตอบแทนลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจในโรงพยาบาลวิภาวดี   โรงพยาบาลวิภาวดี  จึงขออภัย มา ณ โอกาสนี้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ตอบข้อสงสัยเรื่องการจองวัคซีน

ตอบข้อสงสัยเรื่องการจองวัคซีน UPDATE 1. จองวัคซีนไปแล้ว โอนเงินและส่งหลักฐานการจองให้ทางโรงพยาบาลแล้ว จะทราบได้อย่างไรว่าการจองสำเร็จ ตอบ กรณีจองทาง website - จะมีระบบอัตโนมัติ 2C2P จากธนาคาร หรือปรากฏคำว่า Payment Successful และจะตามด้วยอีเมลอัตโนมัติจากระบบแจ้งกลับให้ท่าน เพื่อเป็นการยืนยันว่าการจองสำเร็จ ขั้นตอนต่อไปคือท่านเก็บอีเมลนี้ไว้เป็นหลักฐาน และรอรับการแจ้งลำดับคิวเข้ารับวัคซีนจากโรงพยาบาลต่อไป กรณีจองและชำระเงินที่โรงพยาบาล - ท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินแล้ว ถือเป็นการจองที่สำเร็จ ขั้นตอนต่อไปคือท่านเก็บใบเสร็จรับเงินนี้ไว้เป็นหลักฐาน และรอรับการแจ้งลำดับคิวเข้ารับวัคซีนจากโรงพยาบาลต่อไป - สำหรับท่านที่จองวัคซีนที่แพคเกจ 3,800 บาท หรือ 3,400 บาท โรงพยาบาลจะมี SMS แจ้ง linkให้ท่านระบุข้อมูลสำหรับรับเงินคืน กรณีจองโดยการโอนเงิน จะมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ 1) ท่านส่งหลักฐานการโอนเงินผ่าน google form ให้โรงพยาบาล 2) เมื่อโรงพยาบาลได้รับข้อมูลของท่านแล้ว จะมีอีเมลตอบกลับให้ท่านทราบ โดยในอีเมลจะมีข้อความว่า “ใบจองชั่วคราว รอโรงพยาบาลตรวจสอบอีกครั้ง” 3) โรงพยาบาลจะเร่งดำเนินการตรวจสอบรายการชำระเงินของท่านกับทางธนาคารที่ท่านใช้โอนเงินเข้ามา 4) เมื่อตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อย โรงพยาบาลจะมีอีเมลถึงท่าน เพื่อเป็นการยืนยันการจองสำเร็จ และสำหรับท่านที่จองวัคซีนที่แพคเกจ 3,800 บาท หรือ 3,400 บาท โรงพยาบาลจะแจ้งรายละเอียดการคืนเงินค่าวัคซีนให้ท่านพร้อมกันในอีเมลนี้ ขั้นตอนต่อไปคือท่านเก็บอีเมลนี้ไว้เป็นหลักฐาน และรอรับการแจ้งลำดับคิวเข้ารับวัคซีนจากโรงพยาบาลต่อไป ขณะนี้โรงพยาบาลได้รับข้อมูลการโอนเงินของท่านที่จองระหว่างวันที่ 16-27 มิถุนายน 2564 โดยโรงพยาบาลส่งอีเมล “ใบจองชั่วคราว รอโรงพยาบาลตรวจสอบอีกครั้ง” ให้กับท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรณีที่ไม่พบอีเมล ขอความกรุณาท่านตรวจสอบใน inbox, trash, junk, archive เนื่องจากอีเมลที่โรงพยาบาลส่งไปอาจจะอยู่ในกล่องรับข้อความดังกล่าว กรณีบางท่านอาจจะได้รับ SMS ด้วย เนื่องจากในช่วงแรกของการเปิดรับจองการตอบกลับทางอีเมลมีปัญหา จึงมีการส่ง SMS ไปให้ลูกค้า เพื่อยืนยันการจองวัคซีนในเบื้องต้น ดังนั้น ขอให้ท่านยึดที่อีเมลตามคำอธิบายข้างต้นเป็นสำคัญ 2. กรณีชำระเงินแล้ว ยังไม่ได้รับหลักฐานตอบรับการจองจากโรงพยาบาล ตอบ - ขอความกรุณาท่านส่งหลักฐานการโอนเงินผ่าน google form ให้โรงพยาบาล ตามที่ระบุในข้อการจองโดยการโอนเงิน ตาม link ด้านล่างนี้ https://forms.gle/UzHReTZGnhUK9xa96 - สำหรับท่านที่เคยส่งหลักฐานการโอนเงินผ่าน google form ให้โรงพยาบาลแล้ว ขอความกรุณาท่าน “ไม่ต้อง” ส่งซ้ำอีก - สำหรับท่านที่เคยส่งหลักฐานการโอนเงินให้โรงพยาบาล “ในช่องทางอื่น” ขอความกรุณาให้ท่าน “ส่งอีกครั้ง” ผ่าน google form - ทั้งนี้ เพื่อโรงพยาบาลจะได้เร่งดำเนินการตามขั้นตอนที่แจ้งไว้โดยเร็วที่สุด 3. ส่งหลักฐาน และรายละเอียดของผู้จองไปทาง inbox แล้ว ยังไม่ได้รับการตอบกลับ ตอบ - ขอความกรุณาท่านส่งหลักฐานการโอนเงินผ่าน google form ให้โรงพยาบาล ตามที่ระบุในข้อการจองโดยการโอนเงิน ตาม link ด้านล่างนี้ https://forms.gle/UzHReTZGnhUK9xa96 - สำหรับท่านที่เคยส่งหลักฐานการโอนเงินผ่าน google form ให้โรงพยาบาลแล้ว ขอความกรุณาท่าน “ไม่ต้อง” ส่งซ้ำอีก - สำหรับท่านที่เคยส่งหลักฐานการโอนเงินให้โรงพยาบาล “ในช่องทางอื่น” ขอความกรุณาให้ท่าน “ส่งอีกครั้ง” ผ่าน google form - ทั้งนี้ เพื่อโรงพยาบาลจะได้เร่งดำเนินการตามขั้นตอนที่แจ้งไว้โดยเร็วที่สุด 4. เงินค่าวัคซีนที่ชำระไปแล้ว ทั้งแพคเกจละ 3,800 บาท หรือแพคเกจละ 3,400 บาท ทางโรงพยาบาลจะดำเนินการคืนให้ด้วยวิธีใด และคืนเมื่อไร (ปัจจุบัน ราคาแพคเกจคือ 3,300 บาท) ตอบ - สำหรับแพคเกจ 3,800 บาท โรงพยาบาลจะคืนเงินให้ท่าน แพคเกจละ 500 บาท - สำหรับ แพคเกจ 3,400 บาท โรงพยาบาลจะคืนเงินให้ท่าน แพคเกจละ 100 บาท - วิธีการคืนเงิน - กรณีจองวัคซีนทาง website โดยการใช้บัตรเครดิต ทางธนาคารเจ้าของบัตรเครดิต จะดำเนินการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตของท่านในรอบบิลถัดไป - กรณีที่ชำระค่าวัคซีนโดยการโอนเงิน, พร้อมเพย์, เงินสด หรือ Scan QR Code ทางโรงพยาบาลจะติดต่อท่าน เพื่อส่ง link ไปให้ท่านกรอกรายละเอียดการคืนเงิน ประมาณสัปดาห์หน้าระหว่างวันที่ 12-16 กรกฏาคม 2564 5. การแจ้งลำดับคิวการฉีดวัคซีนจะทราบได้เมื่อไร ตอบ - ตามที่โรงพยาบาลแจ้งไว้ในครั้งแรก ว่าจะประกาศลำดับคิวหลังวันที่ 10 กรกฏาคม แต่เนื่องด้วยมีผู้ให้ความสนใจจองวัคซีนเป็นจำนวนมากจากหลายช่องทาง จึงทำให้โรงพยาบาลต้องลำดับคิว ตามวันที่/เวลาการชำระเงิน โดยนำทุกช่องทางมาจัดเรียงลำดับ จึงอาจใช้เวลาดำเนินการพอสมควร โรงพยาบาลจึงขอประกาศลำดับคิวให้ทุกท่านทราบในช่วงวันที่ 10-15 กรกฎาคม 6. มีวัคซีนที่หลุดจองบ้างหรือไม่ หากมีสามารถขอรับสิทธิ์แทนได้หรือไม่ ตอบ - ในขณะนี้ ยังไม่มีวัคซีนที่หลุดจอง กรณีมีวัคซีนหลุดจอง ทางโรงพยาบาลจะรวบรวมจำนวนและประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป ขอความกรุณาท่านติดตามข่าวจากช่องทางการสื่อสาร ของโรงพยาบาล 7. จองวัคซีนไม่ทัน จะมีเปิดรับจองวัคซีนอีกหรือไม่ ถ้ามี กำหนดเวลาได้ไหมว่าเมื่อไร ตอบ - โรงพยาบาลจะรีบสรุปยอดการจองวัคซีน หากมีวัคซีนที่จะเปิดให้จองเพิ่มเติม จะแจ้งให้ท่านทราบทาง Facebook โรงพยาบาลวิภาวดีขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจจองวัคซีนในครั้งนี้ เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ปิดรับจองวัคซีน Moderna

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ปิดรับลงทะเบียน Drive Thru COVID-19 Test ชั่วคราว

ประกาศ!! ปิดรับลงทะเบียน Drive Thru COVID-19 Test ชั่วคราว เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนจำนวนมากเพื่อการจัดสรรคิวตรวจให้ครบตามจำนวนที่ลงทะเบียนไว้ หากสามารถเปิดรับลงทะเบียนเพิ่มได้อีกโรงพยาบาลจะประกาศให้ทราบต่อไป ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.20 น. . เปิดบริการแล้วตั้งแต่ 12 กรกฎาคม เป็นต้นไป รพ.วิภาวดี เปิดรับตรวจ Drive Thru COVID-19 Test วันละ 200 รายเท่านั้น และโดยการนัดหมายเท่านั้น (ไม่รับ walk in) กรุณากรอกแบบฟอร์มคัดกรอง ลงทะเบียนล่วงหน้า และรอ sms ตอบกลับนัดหมายวัน เวลา ตรวจ และต้องแสดง sms เพื่อเข้ารับการตรวจเท่านั้น . เวลาให้บริการ 08.00–17.00 น. สอบถามเพิ่มเติมแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร.0-2561-1111, 0-2058-1111 กด 2 หมายเหตุ : 1.การลงทะเบียน กรุณาใช้หมายเลขโทรศัพท์ 1 คน ต่อ 1 หมายเลข 2.รพ.จะปิดรอบการลงทะเบียนเวลา 17.00 น.ของทุกวัน เพื่อส่ง SMS ภายใน 20.00 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Live สด ในหัวข้อ "สัญญาณร้าย ไมเกรน ที่ต้องรักษามากกว่าพึ่งยา"

 ปวดหัวแบบไหนนะที่จะคิดว่าเป็นสัญญาณของโรค 'ไมเกรน' พบกับ Live สด ในหัวข้อ "สัญญาณร้าย ไมเกรน ที่ต้องรักษามากกว่าพึ่งยา" โดยพญ.กมลรัตน์ พลไวย์ อายุรแพทย์ ประสาทวิทยา วันพุธที่ 30 มิ.ย. 64 เวลา 15.00 - 15.30 น. ติดตามรับชมกันนะคะ  

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม