สำนักงานเครือข่ายต่างประเทศ

Myanmar

Vibhavadi Hospital Myanmar1

51/3 ถ.งามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. +66(0)2-561-1111, +66(0)2-058-1111
แฟกซ์ +66(0)2-561-1466
อีเมล [email protected]

Vibhavadi Hospital Myanmar2

51/3 ถ.งามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. +66(0)2-561-1111, +66(0)2-058-1111
แฟกซ์ +66(0)2-561-1466
อีเมล [email protected]

Laos

Vibhavadi Hospital Laos

51/3 ถ.งามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. +66(0)2-561-1111, +66(0)2-058-1111
แฟกซ์ +66(0)2-561-1466
อีเมล [email protected]

Vibhavadi Hospital Laos2

51/3 ถ.งามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. +66(0)2-561-1111, +66(0)2-058-1111
แฟกซ์ +66(0)2-561-1466
อีเมล [email protected]