สำนักงานเครือข่ายต่างประเทศ

Myanmar

Vibhavadi Hospital Myanmar1 (Dr.Phyo) Office name : Lins Pyae Htet Co. Ltd

No.452, Bogyoke Aung San street, Oaktha Myothit, Bago
โทร. 09970390766, 09964301774
แฟกซ์ -

Vibhavadi Hospital Myanmar2 (Dr.Thet Win) Office name : Lins Pyae Htet Co. Ltd

No.452, Bogyoke Aung San street, Oaktha Myothit, Bago
โทร. 09970390766, 09964301774
แฟกซ์ -

Laos