รายการวิทยุ Happy & Healthy ช่วง Health Talk พบกับการพูดคุยในหัว "ฮีทสโตรก (Heat Stroke)" ที่มักเจอในช่วงฤดูร้อน โดย พลอากาศโท นพ.วรงค์ ลาภานันต์ ประธานศูนย์หัวใจ รพ.วิภาวดี

รายการ Happy & Healthy สถานีวิทยุ ขสทบ.FM102 Mhz เสาร์ที่ 17 มิย.66 เวลา 09.10-10.00 น. ช่วง Health Talk ฟัง นพ.รษิญะ อินทร์พยุงแพทย์ เวชศาสตร์ป้องกัน สาขา เวชศาสตร์วิถีชีวิต ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย รพ.วิภาวดี ในหัวข้อ “ปรับก่อนป่วย สูงวัยอย่างมีคุณภาพ”

รายการ Happy & Healthy ช่วง Health Talk ตอน "สักผม แก้ปัญหาอะไรได้บ้าง” วิทยากร คุณณัชชา กิจจริยภูมิ กรรมการผู้จัดการ V design Clinic และ V design Hair By Dana

รายการ Happy&Healthy ขสทบ.FM102 ทุกเสาร์ 09.10-10.00 น. ช่วง Health Talk เสนอ การปลูกผมแบบไร้รอยแผล โดย พญ.กชมล มโนนุกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคเส้นผม และการปลูกถ่ายเส้นผม Vdesign Hair by Dana Korea

รายการ Happy&Healthy ขสทบ.FM102 ทุกเสาร์ 09.10-10.00 น. ช่วง Health Talk เสนอภูมิแพ้ผิวหนัง โดย พญ.ภัทรีวัลย์ โรจนพันธุ์ อายุรแพทย์ตจวิทยา (แพทย์ผิวหนัง) แพทย์ที่ปรึกษา รพ.วิภาวดี

รายการ Happy&Healthy ขสทบ.FM102 ทุกเสาร์ 09.10-10.00 น. ช่วง Health Talk เสนอ รู้ทัน ป้องกันมะเร็งเต้านม โดย นพ.ธเนศ พัวพรพงษ์ ศัลยแพทย์ ประจำ รพ.วิภาวดี

รายการ Happy&Healthy ขสทบ.FM102 ทุกเสาร์ 09.10-10.00 น. ช่วง Health Talk เสนอการแก้ไขภาวะตาโปน จากไทรอยด์ โดย พญ.สุภาพร ศรีธวัชพงศ์ แพทย์สาขาจักษุวิทยา แพทย์ที่ปรึกษา รพ.วิภาวดี

รายการ Happy&Healthy ขสทบ.FM102 ทุกเสาร์ 09.10-10.00 น. ช่วง Health Talk เสนอฝุ่นพิษ กทม. โดย พญ. กานดา กู้เมือง แพทย์แผนกตรวจสุขภาพ ผ่านการอบรมอาชีวเวชศาสตร์ประจำ รพ.วิภาวดี

รายการ Happy&Healthy ขสทบ.FM102 ทุกเสาร์ 09.10-10.00 น. ช่วง Health Talk เสนอ โรคหัวใจขาดเลือด โดย นพ.ประสาท เหล่าถาวร อายุรแพทย์โรคหัวใจ แพทย์ที่ปรึกษา รพ.วิภาวดี

<