รายการ Happy&Healthy ขสทบ.FM102 ทุกเสาร์ 09.10-10.00 น. ช่วง Health Talk เสนอ การปลูกผมแบบไร้รอยแผล โดย พญ.กชมล มโนนุกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคเส้นผม และการปลูกถ่ายเส้นผม Vdesign Hair by Dana Korea

รายการ Happy&Healthy ขสทบ.FM102 ทุกเสาร์ 09.10-10.00 น. ช่วง Health Talk เสนอภูมิแพ้ผิวหนัง โดย พญ.ภัทรีวัลย์ โรจนพันธุ์ อายุรแพทย์ตจวิทยา (แพทย์ผิวหนัง) แพทย์ที่ปรึกษา รพ.วิภาวดี

รายการ Happy&Healthy ขสทบ.FM102 ทุกเสาร์ 09.10-10.00 น. ช่วง Health Talk เสนอ รู้ทัน ป้องกันมะเร็งเต้านม โดย นพ.ธเนศ พัวพรพงษ์ ศัลยแพทย์ ประจำ รพ.วิภาวดี

รายการ Happy&Healthy ขสทบ.FM102 ทุกเสาร์ 09.10-10.00 น. ช่วง Health Talk เสนอการแก้ไขภาวะตาโปน จากไทรอยด์ โดย พญ.สุภาพร ศรีธวัชพงศ์ แพทย์สาขาจักษุวิทยา แพทย์ที่ปรึกษา รพ.วิภาวดี

รายการ Happy&Healthy ขสทบ.FM102 ทุกเสาร์ 09.10-10.00 น. ช่วง Health Talk เสนอฝุ่นพิษ กทม. โดย พญ. กานดา กู้เมือง แพทย์แผนกตรวจสุขภาพ ผ่านการอบรมอาชีวเวชศาสตร์ประจำ รพ.วิภาวดี

รายการ Happy&Healthy ขสทบ.FM102 ทุกเสาร์ 09.10-10.00 น. ช่วง Health Talk เสนอ โรคหัวใจขาดเลือด โดย นพ.ประสาท เหล่าถาวร อายุรแพทย์โรคหัวใจ แพทย์ที่ปรึกษา รพ.วิภาวดี

รายการ Happy&Healthy ขสทบ.FM102 ทุกเสาร์ 09.10-10.00 น. ช่วง Health Talk เสนอ รากฟันเทียม โดย ทญ.วราทิพย์ พิริยะวรสกุล ทันตแพทย์ประจำ รพ.วิภาวดี

รายการ Happy&Healthy ขสทบ.FM102 ทุกเสาร์ 09.10-10.00 น. ช่วง Health Talk เสนอ โกงความตาย กับ Telomere โดย นพ.ธรณัส กระต่ายทอง เวชศาสตร์ชะลอวัย ประจำ รพ.วิภาวดี

รายการ Happy&Healthy ขสทบ.FM102 ทุกเสาร์ 09.10-10.00 น. ช่วง Health Talk เสนอ เสียงในหู และหูดับ โดย นพ.ดาวิน เยาวพลกุล อายุรแพทย์ด้าน หู คอ จมูก แพทย์ที่ปรึกษา รพ.วิภาวดี