ข้อมูลแพทย์

นพ. ศักดิ์ชัย พานิชวงษ์

รักษาผู้มีบุตรยาก

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
17:00 - 19:00 น.
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
17:00 - 19:00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
09:00 - 12:00 น.

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรจากวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  เมื่อ ปี พ.ศ. 2545
- วุฒิบัตรสาขาสูติ- นรีเวชวิทยา จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อปี พ.ศ.2549 
- วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ 

 

<