แผนกสูติ-นรีเวช

ให้บริการด้านสุขภาพครบวงจร ตั้งแต่การวินิจฉัย การรักษาทางสูติ-นรีเวช การรักษาภาวะการมีบุตรยาก การผ่าตัด เฉพาะสำหรับสุภาพสตรี การฝากครรภ์และการคลอดโดยทีมสูติ-นรีเวชแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้บริการ ตลอด 24 ชั่วโมง 

ข้อมูลแผนกสูติ-นรีเวช

ให้บริการด้านสุขภาพครบวงจร ตั้งแต่การวินิจฉัย การรักษาทางสูติ-นรีเวช การรักษาภาวะการมีบุตรยาก การผ่าตัด เฉพาะสำหรับสุภาพสตรี การฝากครรภ์และการคลอดโดยทีมสูติ-นรีเวชแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้บริการ ตลอด 24 ชั่วโมง 

บริการ, สถานที่และอุปกรณ์ทางการแพทย์ การฝากครรภ์และการคลอด

  • ให้บริการฝากครรภ์ทั้งการตั้งครรภ์ปกติและการตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง
  • การตรวจเพื่อประเมินสภาวะทารกในครรภ์ด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานสากล
  • การตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับพันธุกรรมต่าง ๆ
  • การให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ การเตรียมตัวก่อนคลอด หลังคลอด และการดูแล และการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

คลินิคผู้มีบุตรยาก ทางโรงพยาบาลได้จัดทีมสูติแพทย์ผู้มีความชำนาญ และมีประสบการณ์ด้านการรักษาคู่สมรสที่มีบุตรยาก รวมถึงการทำเด็กหลอดแก้ว การเลี้ยงตัวอ่อน ฯลฯ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยไว้บริการ

 

 

ท่านสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติม 

โทร.0-2561-1111,0-2058-1111 ต่อ 2219, 2220

แพคเกจและโปรโมชั่นแผนกสูติ-นรีเวช

ทีมแพทย์แผนกสูติ-นรีเวช