แผนกสูติ-นรีเวช

ให้บริการด้านสุขภาพครบวงจร ตั้งแต่การวินิจฉัย การรักษาทางสูติ-นรีเวช การรักษาภาวะการมีบุตรยาก การผ่าตัด เฉพาะสำหรับสุภาพสตรี การฝากครรภ์และการคลอดโดยทีมสูติ-นรีเวชแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้บริการ ตลอด 24 ชั่วโมง 

ข้อมูลแผนกสูติ-นรีเวช

ให้บริการครบวงจรโดยสูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้

 • ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน และเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร
 • ให้บริการฝากครรภ์ ทั้งการตั้งครรภ์ปกติ และการตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยง
 • ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ การเตรียมตัวก่อนคลอด หลังคลอด การดูแลและส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 • การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และการตรวจหาเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูก
 • การส่องกล้องตรวจชิ้นเนื้อที่ปากมดลูก กรณีพบเซลล์ผิดปกติที่ปากมดลูก (Colposcope)
 • การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
 • การตรวจหาความผิดปกติของมดลูก และรังไข่ด้วยการทำ Ultrasound
 • การผ่าตัดรักษาผู้ที่มีปัญหาทางนรีเวช อาทิ ผ่าตัดมดลูก ปีกมดลูก ถุงน้ำในรังไข่
 • การผ่าตัดผ่านกล้องของโรคทางนรีเวช อาทิ ผ่าตัดเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่, ผ่าตัดมดลูก, รังไข่
 • ผ่าตัดมดลูกแบบไร้รอยแผล โดยการผ่าตัดทางช่องคลอด
 • รักษาภาวะผิดปกติของการมีประจำเดือน ปวดประจำเดือน ปวดท้องน้อย ภาวะตกขาว
 • ดูแลและให้คำปรึกษา อาการของสตรีวัยหมดประจำเดือน (วัยทอง) เพื่อการเตรียมตัวเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน
 • ให้คำปรึกษาและรักษาในเรื่องฮอร์โมนผิดปกติ อาทิ เด็กมีประจำเดือนก่อนวัยอันควร
 • รักษาอาการปัสสาวะผิดปกติในสตรี รวมถึงปัสสาวะเล็ดราด
 • ผ่าตัดแก้ไขภาวะมดลูกหย่อน ช่องคลอดหย่อน

 

ท่านสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติม 

เวลาเปิดให้บริการ 08.00 - 20.00 น. ทุกวัน

เพิ่มเพื่อน

โทร.02-561-1111, 02-058-1111 ต่อ 2219, 2220

 

แพคเกจและโปรโมชั่นแผนกสูติ-นรีเวช

ทีมแพทย์แผนกสูติ-นรีเวช