โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย

ในปัจจุบันการวางแผน นั้นสำคัญมาก ซึ่งการจะมีบุตรสักคนยิ่งจะต้องมีการเตรียมพร้อมทุกอย่างเพื่อรองรับการเกิดใหม่ของสมาชิกตัวน้อย โรงพยาบาลวิภาวดี จึงได้จัดทำโปรแกรมคลอดเหมาจ่าย ให้กับคุณพ่อ คุณแม่ ได้เตรียมพร้อมและวางแผนได้อย่างลงตัว

ราคา46,900 - 67,900 ฿
หมดเขต 31 ธันวาคม 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แผนกสูตินรีเวช โทร.0-2561-1111 ต่อ 2219, 2220

รายละเอียดแพคเกจ

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย คลอดโดยวิธีปกติ

ราคา46,900

คลอดโดยวิธีปกติ ครอบคลุม
- ค่าธรรมเนียมสูติแพทย์,ค่าแพทย์ผู้ช่วยและกุมารแพทย์
- ค่าห้องพัก (เดี่ยวธรรมดา) 3 วัน 2 คืน
- ค่าอาหาร 3 วัน 2 คืน
- ค่าบริการโรงพยาบาล
- ค่าบริการพยาบาล
- ค่าดูแล บริบาลทารกแรกเกิด
- ค่าอุปกรณ์แพทย์ในการทำคลอด
- ค่ายา และเวชภัณฑ์ตามรายการที่โรงพยาบาลกำหนด
- ค่าตรวจพื้นฐานทางห้องปฏิบัติการ อาทิ CBC,Blood cross matching 1 unit
- ค่าตรวจพื้นฐานทางห้องปฏิบัติการในเด็ก ตรวจ Thyroid ในเด็ก, ตรวจภาวะตัวเหลือง Bilirubin in Newborn, ตรวจความเข้มข้นของเลือด HCT
- ค่าวัคซีนในเด็ก อาทิ BCG 1 เข็ม,HBvac 1 เข็ม,Vit K 1 เข็ม ในเด็ก
- ตรวจการได้ยินในเด็กด้วยเครื่อง OAES โดยนักการตรวจการได้ยิน
- Underbody Blanket ผ้าห่มไฟฟ้า เพื่อรักษาอุณหภูมิระหว่างผ่าตัดให้อยู่ในภาวะปกติ
- ชุดเด็ก 1 ชุด
- ค่าใช้ตู้อบ 1 วัน (Package คลอดบุตรโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ผู้ดูแล ยกเว้นมารดาหรือ ทารกมีภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ ขณะคลอดหรือหลังคลอด)

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย คลอดโดยวิธีผ่าตัดคลอด

ราคา62,900

คลอดโดยวิธีผ่าตัดคลอด ครอบคลุม
- ค่าธรรมเนียมสูติแพทย์ และกุมารแพทย์
- ค่าวิสัญญีแพทย์
- ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด
- ค่าห้องพัก (เดี่ยวธรรมดา) 4 วัน 3 คืน
- ค่าอาหาร 4 วัน 3 คืน
- ค่าบริการโรงพยาบาล
- ค่าบริการพยาบาล
- ค่าดูแล บริบาลทารกแรกเกิด
- ค่าอุปกรณ์แพทย์ในการทำคลอด
- ค่ายา และเวชภัณฑ์ตามรายการที่โรงพยาบาลกำหนด
- ค่าตรวจพื้นฐานทางห้องปฏิบัติการ อาทิ CBC,Blood cross matching 1 unit
- ค่าตรวจพื้นฐานทางห้องปฏิบัติการในเด็ก อาทิ ตรวจ Thyroid ในเด็ก, ตรวจภาวะตัวเหลือง Bilirubin in Newborn, ตรวจความเข้มข้นของเลือด HCT
- ค่าวัคซีนในเด็ก อาทิ BCG 1 เข็ม, HBvac1 เข็ม, Vit K 1 เข็ม ในเด็ก
- ตรวจการได้ยินในเด็ก OAES โดยนักการตรวจการได้ยิน
- Underbody Blanket ผ้าห่มไฟฟ้า เพื่อรักษาอุณหภูมิระหว่างผ่าตัดให้อยู่ในภาวะปกติ
- ชุดเด็ก 1 ชุด
- ค่าใช้ตู้อบ 1 วัน (Package คลอดบุตรโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ผู้ดูแล ยกเว้นมารดาหรือ ทารกมีภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ ขณะคลอดหรือหลังคลอด)

แพคเกจเสริม

1. กรณีที่รอคลอด แต่คลอดปกติไม่ได้ ต้องผ่าคลอด (ราคา 62,900+5,000 บาท)

ราคา67,900 ฿

2. กรณีการผ่าคลอดพร้อมทำหมัน (ราคา 62,900+5,000 บาท)

ราคา67,900 ฿
หมายเหตุ :

1. ในกรณีผู้รับบริการคลอดในช่วง 20.00 - 24.00 น. (ไม่ว่าคลอดแบบนัดหมายหรือคลอดฉุกเฉิน) คิดค่าบริการเพิ่ม 5,000 บาท
2. กรณีต้องการถ่าย DVD ผ่าตัดคลอดบุตร กรุณาแจ้งล่วงหน้า 3 วัน ก่อนผ่าคลอด ที่เคาเตอร์พยาบาลแผนกสูตินรีเวช (ราคา 1,000 บาท)

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

แพ็คเกจอื่น ๆ

บทความที่เกี่ยวข้อง

<