Package สูตินรีเวช

ผู้หญิงกับความเสี่ยงการเกิดโรคในร่างกายนั้นมีมากกว่าผู้ชาย ซึ่งทุกโรคมีความร้ายแรงแตกต่างกันออกไป จึงไม่ควรปล่อยให้มีอาการแสดงออกมาก่อนหรืออาการหนัก แล้วค่อยมาดูแล ให้ package สูติ-นรีเวชขึ้น โปรแกรมที่รวมการรักษาแบบส่องกล้องด้วย เพื่อผู้หญิงทุกท่านจะได้ทราบถึงราคาและจำนวนวันที่ต้องพักในโรงพยาบาล จะได้บริหารจัดการในการจัดสรรเวลาได้ดีขึ้น

ราคา55,000-110,000 ฿
สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฏาคม 2567
เข้ารับบริการได้ถึง 31 กรกฏาคม 2567
ดูรายละเอียดซื้อเลย

Package รักษาโรคกระดูกสันหลังด้วยวิธีเวอร์ติโบรว์พลาสตี้ (Vertebroplasty)

การรักษากระดูกสันหลังหักทรุด เสื่อม จากกระดูกพรุน ด้วยวิธีเวอร์ติโบรว์พลาสตี้ (Vertebroplasty) เป็นการฉีดซีเมนต์กระดูกเข้าไปในกระดูกสันหลังที่หักทรุด โดยรพ.วิภาวดี ได้จัดทำ Package รักษาโรคกระดูกสันหลังด้วยวิธีเวอร์ติโบรว์พลาสตี้ (Vertebroplasty) ขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกในการรักษาโรคดังกล่าว

ราคา69,000-69,000 ฿
สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฏาคม 2567
เข้ารับบริการได้ถึง 31 กรกฏาคม 2567
ดูรายละเอียดซื้อเลย

Package ผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี

จากเดิม นิ่วในถุงน้ำดี จะรักษาด้วยการผ่าตัดเปิดหน้าท้อง อย่างเดียวต้องพักฟื้นนาน และเจ็บแผลมาก แต่ในปัจจุบันได้มีทางเลื่อกใหม่ ด้วยการผ่าตัดเจาะส่องผ่านกล้อง ที่มีประสิทธิภาพในการรักษาสูง ปลอดภัย แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟักฟื้นเร็ว ต้อง แพคเกจผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีด้วยการผ่าตัด เจาะส่องผ่านกล้อง

ราคา99,900-99,900 ฿
สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฏาคม 2567
เข้ารับบริการได้ถึง 31 กรกฏาคม 2567
ดูรายละเอียดซื้อเลย
<