Package ผ่าตัดต่อมทอนซิล (Tonsillectomy)

เจ็บคอ ตลอดแถมมีไข้หนาวสั่น สัญญาณของต่อมทอมซิลอักเสบ จบปัญหาช่วยหยุดหยั่ง การผ่าตัด Package ต่อมทอนซิล (Tonsillectomy) แผลผ่ามีขนาดเล็ก แผลหายเร็ว

ราคา59,000 - 59,000 ฿
หมดเขต 31 ธันวาคม 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แผนก ตา หู คอ จมูก 02-561-1111 ต่อ 4323

รายละเอียดแพคเกจ

Package ผ่าตัดต่อมทอนซิล (Tonsillectomy)

ราคา59,000
การผ่าตัดผ่าตัดต่อมทอนซิล (Tonsillectomy)
รวมค่าบริการดังนี้
-ค่าห้องผ่าตัด, อุปกรณ์ทางการแพทย์ในห้องผ่าตัด
- ค่าธรรมเนียมแพทย์
-ค่าวิสัญญีแพทย์
-ค่าพยาบาลห้องผ่าตัด
-ค่าห้องพักฟื้น 2 ชั่วโมง
-ค่าห้องพักเดี่ยวธรรมดา 1 คืน
เงื่อนไข
- รวมค่าห้องผ่าตัด, อุปกรณ์ทางการแพทย์ในห้องผ่าตัด
- รวมค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด, ค่าวิสัญญีแพทย์
- รวมค่าพยาบาลห้องผ่าตัด, ห้องพักฟื้น, ค่าบริการโรงพยาบาล
- ค่าห้องพักเดี่ยวธรรมดา 1 คืน
- ไม่รวมค่าตรวจก่อนผ่าตัด (ค่าเจาะเลือด, ค่าX-Ray, ค่า EKG)
- ไม่รวมค่าตรวจชิ้นเนื้อ
- Package นี้ไม่สามารถใช้ได้ในกรณีมีพยาธิสภาพโรคที่ไม่เป็นไปตามปกติ หรือภาวะแทรกซ้อน
- ผู้ที่เข้าร่วม Package ต้องผ่านการประเมิน/ พิจารณาของแพทย์ และเฉพาะแพทย์ที่เข้าร่วมรายการ

แพคเกจเสริม

หมายเหตุ :

โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการใช้ Package กรณีมีพยาธิสภาพของโรคที่ไม่เป็นไปตามปกติ หรือมีภาวะแทรกซ้อน

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

ราคารวม 0