Package รักษาโรคกระดูกสันหลังด้วยวิธีเวอร์ติโบรว์พลาสตี้ (Vertebroplasty)

การรักษากระดูกสันหลังหักทรุด เสื่อม จากกระดูกพรุน ด้วยวิธีเวอร์ติโบรว์พลาสตี้ (Vertebroplasty) เป็นการฉีดซีเมนต์กระดูกเข่้าไปในกระดูกสันหลังที่หักทรุด โดยรพ.วิภาวดี ได้จัดทำ Package รักษาโรคกระดูกสันหลังด้วยวิธีเวอร์ติโบรว์พลาสตี้ (Vertebroplasty) ขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกในการรักษาโรคดังกล่าว

ราคา69,000 - 69,000 ฿
หมดเขต 31 ธันวาคม 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ โทร. 0-2561-1111 กด 4142-3

รายละเอียดแพคเกจ

Package รักษาโรคกระดูกสันหลังด้วยวิธีเวอร์ติโบรว์พลาสตี้ (Vertebroplasty)

ราคา69,000
แพคเกจ รักษาโรคกระดูกสันหลังด้วยวิธีเวอร์ติโบรว์พลาสตี้( Vertebroplasty)

รักษาโรคกระดูกสันหลังหักทรุดเสื่อม จากกระดูกพรุน ด้วยวิธีเวอร์ติโบรว์พลาสตี้ (Vertebroplasty) ซึ่งเป็นการรักษาโดยการฉีดซีเมนต์กระดูกเข้าไปในกระดูกสันหลังที่หักทรุด
รวมค่าธรรมเนียมแพทย์ ค่าห้องผ่าตัด ห้องรอฟื้น ห้องเดี่ยว Observe อาการ(6-8 ชั่วโมง) พร้อมอาหาร ค่าอุปกรณ์ยาเวชภัณฑ์ พยาบาลห้องผ่าตัด ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล

แพคเกจเสริม

หมายเหตุ :

-ผู้ที่เข้าร่วม Package ต้องผ่านการประเมิน พิจารณาของแพทย์และเฉพาะแพทย์ที่เข้าร่วมรายการ
- แพทย์ออกตรวจ
1. นพ. พงศา มีมณี
2. นพ.ปิยะพันธ์ ธาราณัติ

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

ราคารวม 0