Personal Health Premium

Personal Health Premium Male และ Female ไม่เพียงช่วยให้คุณตรวจสุขภาพได้อย่างครบถ้วน แต่ยังเน้นการรักษาสุขภาพให้คุณทุกวัน ด้วยการตรวจสุขภาพที่ครอบคลุม และทันสมัย เรามุ่งมั่นให้บริการที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อความสุขและความเป็นไปได้ของการรักษาโรค การตรวจสุขภาพกับเราไม่เพียงช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดี แต่ยังเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในสุขภาพของคุณอีกด้วย

ราคา16,000-26,000 ฿
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
เข้ารับบริการได้ถึง 31 ธันวาคม 2567
ดูรายละเอียดซื้อเลย

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy A

โปรแกรมพื้นฐานสำหรับชาย - หญิง ที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี และอยากทราบสภาวะร่างกายในขณะนี้ เพราะการตรวจสุขภาพมีความสำคัญและมีประโยชน์ทำให้ทราบภาวะสุขภาพของคุณว่าสมบูรณ์เพียงใด มีสิ่งใดผิดปกติจะได้รีบแก้ไข และป้องกันความรุนแรงที่จะเกิดขี้น ลดความสูญเสียที่จะเกิดขี้นเพราะถ้ามีการตรวจสุขภาพทุกปี จะลดความรุนแรงของโรค ลดอัตราการนอนโรงพยาบาล

ราคา3,200-3,200 ฿
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
เข้ารับบริการได้ถึง 31 ธันวาคม 2567
ดูรายละเอียดซื้อเลย

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy B

สำหรับชาย - หญิง ที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี ที่กำลังไฟแรง อย่าให้โรคร้ายมาหยุดคุณ ด้วยการตรวจสุขภาพ ซึ่งมีความสำคัญและมีประโยชน์ ทำให้ทราบภาวะสุขภาพของคุณว่าสมบูรณ์เพียงใด มีสิ่งใดผิดปกติจะได้รีบแก้ไข และป้องกันความรุนแรงที่จะเกิดขี้น เพราะถ้ามีการตรวจสุขภาพทุกปี จะลดความรุนแรงของโรค ลดอัตราการนอนโรงพยาบาล

ราคา5,500-5,500 ฿
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
เข้ารับบริการได้ถึง 31 ธันวาคม 2567
ดูรายละเอียดซื้อเลย

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy C

สำหรับชาย - หญิง ที่มีอายุ 30-40 ปี สำหรับผู้ที่เริ่มให้ความสำคัญกับสุขถาพ ซึ่งการตรวจสุขภาพมีความสำคัญและมีประโยชน์ ทำให้ทราบภาวะสุขภาพของคุณว่าสมบูรณ์เพียงใด มีสิ่งใดผิดปกติ จะได้รีบแก้ไข และป้องกันความรุนแรงที่จะเกิดขี้น เพราะถ้ามีการตรวจสุขภาพทุกปี จะลดความรุนแรงของโรค ลดอัตราการนอนโรงพยาบาล

ราคา6,800-6,800 ฿
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
เข้ารับบริการได้ถึง 31 ธันวาคม 2567
ดูรายละเอียดซื้อเลย

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy Plus ชาย

สำหรับผู้ชายที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป วัยทำงาน และห่วงใยในสุขภาพ และมีภาวะเสี่ยงของโรคจากสภาวะแวดล้อม หรือจากกรรมพันธ์ุ การตรวจสุขภาพมีความสำคัญและมีประโยชน์ ทำให้ทราบภาวะสุขภาพของคุณว่าสมบูรณ์เพียงใด มีสิ่งใดผิดปกติ จะได้รีบแก้ไข และป้องกันความรุนแรงที่จะเกิดขี้นลดความสูญเสีย เพราะถ้ามีการตรวจสุขภาพทุกปี จะลดความรุนแรงของโรค ลดอัตราการนอนโรงพยาบาล ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลด้วย

ราคา11,600-11,600 ฿
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
เข้ารับบริการได้ถึง 31 ธันวาคม 2567
ดูรายละเอียดซื้อเลย

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy Plus หญิง

สำหรับผู้หญิงที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป วัยทำงาน ห่วงใยในสุขภาพ และมีภาวะเสี่ยงของโรคหลายๆ โรค การตรวจสุขภาพมีความสำคัญและมีประโยชน์ ทำให้ทราบภาวะสุขภาพของคุณว่าสมบูรณ์เพียงใด มีสิ่งใดผิดปกติ จะได้รีบแก้ไข และป้องกันความรุนแรงที่จะเกิดขี้น เพราะถ้ามีการตรวจสุขภาพทุกปี จะลดความรุนแรงของโรค ลดอัตราการนอนโรงพยาบาล ลดค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล

ราคา15,000-15,000 ฿
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
เข้ารับบริการได้ถึง 31 ธันวาคม 2567
ดูรายละเอียดซื้อเลย

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Advance ชาย

สำหรับผู้ชายที่มีอายุมากกว่า 40 ปี ซึ่งเป็นวัยที่กำลังสร้างครอบครัว อย่าปล่อยให้โรคร้ายมาหยุดยั้งคุณได้ การตรวจสุขภาพมีความสำคัญและมีประโยชน์ ทำให้ทราบภาวะสุขภาพของคุณว่าสมบูรณ์เพียงใด หากพบสิ่งใดผิดปกติจะได้รีบแก้ไข และป้องกันความรุนแรงที่จะเกิดขี้น ลดความสูญเสียเพราะถ้ามีการตรวจสุขภาพทุกปี จะลดความรุนแรงของโรค ลดอัตราการนอนโรงพยาบาล และลดค่าใช้จ่ายในการรักษาอีกด้วย จากรายการตรวจที่มากขึ้นและครอบคลุมโรคมากขึ้น

ราคา16,200-16,200 ฿
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
เข้ารับบริการได้ถึง 31 ธันวาคม 2567
ดูรายละเอียดซื้อเลย

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Advance หญิง

สำหรับผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 40 ปี ความเสี่ยงเรื่องโรคมีมากขึ้น การตรวจสุขภาพมีความสำคัญและมีประโยชน์ ทำให้ทราบภาวะสุขภาพของคุณว่าสมบูรณ์เพียงใด มีสิ่งใดผิดปกติจะได้รีบแก้ไข และป้องกันความรุนแรงที่จะเกิดขี้น ลดความสูญเสีย เพราะถ้ามีการตรวจสุขภาพทุกปี จะลดความรุนแรงของโรค ลดอัตราการนอนโรงพยาบาล และลดค่าใช้จ่ายในการรักษา อีกด้วยโปรแกรม Advance มีรายการตรวจที่มากขึ่น และครอบคลุมมากขึ้น

ราคา20,100-20,100 ฿
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
เข้ารับบริการได้ถึง 31 ธันวาคม 2567
ดูรายละเอียดซื้อเลย
<