โปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy C

สำหรับชาย - หญิง ที่มีอายุ 30-40 ปี สำหรับผู้ที่เริ่มให้ความสำคัญกับสุขถาพ ซึ่งการตรวจสุขภาพมีความสำคัญและมีประโยชน์ ทำให้ทราบภาวะสุขภาพของคุณว่าสมบูรณ์เพียงใด มีสิ่งใดผิดปกติ จะได้รีบแก้ไข และป้องกันความรุนแรงที่จะเกิดขี้น เพราะถ้ามีการตรวจสุขภาพทุกปี จะลดความรุนแรงของโรค ลดอัตราการนอนโรงพยาบาล

ราคา6,800 - 6,800 ฿
หมดเขต 31 ธันวาคม 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย โทร.0-2561-1111 ต่อ 2110, 2111

รายละเอียดแพคเกจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy C

ราคา6,800

1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)
2. ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก (Chest X- ray)
3. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
4. ตรวจอัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (Ultrasound Whole Abdomen)
5. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)
6. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting blood sugar)
7. ตรวจการทำงานของไต (Bun,Cretinine)
8. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT , SGPT,Alkaline Phosphatase,Bilirubin, Direct Bilirubin , Total Protein , Albumin , Globulin )"
9. ตรวจระดับไขมันในเลือด(Cholesterol,Triglyceride,HDL,LDL)
10. ตรวจระดับกรดยูริค (Uric acid)
11. ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1C)
12. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งตับและลำไส้ (AFP, CEA)
13. ตรวจปัสสาวะ (Urine exam)
14. ตรวจหาพยาธิ/เลือดในอุจจาระ (Stool exam / Occult blood)

คูปองอาหาร (Complimentary Breakfast Voucher)

 

เงื่อนไขการเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ
1. กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด อย่างน้อย 9 ชั่วโมง ก่อนเจาะเลือด (ยกเว้นน้ำเปล่า และยาที่รับประทานประจำ)
2. ควรสวมเสื้อที่สะดวกต่อการเจาะเลือด (เสื้อแขนสั้น)
3. ควรพักผ่อนให้เพียงพอก่อนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ
4. กรุณางดดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก่อนตรวจสุขภาพประมาณ 1 สัปดาห์
5. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมถึงการตรวจรักษาพยาบาลอื่นๆ (นอกเหนือจากรายการข้างต้น)

แพคเกจเสริม

หมายเหตุ :

1. รายละเอียดและเงื่อนไขตามที่ รพ.กำหนด และรพ.ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
3. ราคาแพ็กเกจนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567 และรับบริการตรวจสุขภาพก่อน 31 ธ.ค.67 เท่านั้น

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

ราคารวม 0

แพ็คเกจอื่น ๆ

บทความที่เกี่ยวข้อง

<