โปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy B

สำหรับชาย - หญิง ที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี ที่กำลังไฟแรง อย่าให้โรคร้ายมาหยุดคุณ ด้วยการตรวจสุขภาพ ซึ่งมีความสำคัญและมีประโยชน์ ทำให้ทราบภาวะสุขภาพของคุณว่าสมบูรณ์เพียงใด มีสิ่งใดผิดปกติจะได้รีบแก้ไข และป้องกันความรุนแรงที่จะเกิดขี้น เพราะถ้ามีการตรวจสุขภาพทุกปี จะลดความรุนแรงของโรค ลดอัตราการนอนโรงพยาบาล

ราคา5,500 - 5,500 ฿
หมดเขต 31 ธันวาคม 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย โทร.0-2561-1111 ต่อ 2110, 2111

รายละเอียดแพคเกจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy B

ราคา5,500

1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)
2. ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก (Chest X- ray)
3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)
4. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting blood sugar)
5. ตรวจการทำงานของไต (Bun,Cretinine)
6. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT , SGPT,Alkaline Phosphatase,Bilirubin, Direct Bilirubin , Total Protein , Albumin , Globulin )"
7. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ เอ (Anti HAV IgG)
8. ตรวจหาเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี (HBs Ag,HBs Ab,HBc Ab)
9. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี (Anti HCV)
10. ตรวจระดับไขมันในเลือด(Cholesterol,Triglyceride,HDL,LDL)
11. ตรวจระดับกรดยูริค (Uric acid)
12. ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1C)
13. ตรวจปัสสาวะ (Urine exam)

คูปองอาหาร (Complimentary Breakfast Voucher)

 

เงื่อนไขการเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ

1. กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด อย่างน้อย 9 ชั่วโมง ก่อนเจาะเลือด (ยกเว้นน้ำเปล่า และยาที่รับประทานประจำ)
2. ควรสวมเสื้อที่สะดวกต่อการเจาะเลือด (เสื้อแขนสั้น)
3. ควรพักผ่อนให้เพียงพอก่อนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ
4. กรุณางดดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก่อนตรวจสุขภาพประมาณ 1 สัปดาห์
5. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมถึงการตรวจรักษาพยาบาลอื่นๆ (นอกเหนือจากรายการข้างต้น)

แพคเกจเสริม

หมายเหตุ :

1. รายละเอียดและเงื่อนไขตามที่ รพ.กำหนด และรพ.ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
3. ราคาแพ็กเกจนี้ใช้ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ธันวาคม 2567 และรับบริการตรวจสุขภาพก่อน 31 ธ.ค.67 เท่านั้น

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

ราคารวม 0

แพ็คเกจอื่น ๆ

บทความที่เกี่ยวข้อง