โปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy A

โปรแกรมพื้นฐานสำหรับชาย - หญิง ที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี และอยากทราบสภาวะร่างกายในขณะนี้ เพราะการตรวจสุขภาพมีความสำคัญและมีประโยชน์ทำให้ทราบภาวะสุขภาพของคุณว่าสมบูรณ์เพียงใด มีสิ่งใดผิดปกติจะได้รีบแก้ไข และป้องกันความรุนแรงที่จะเกิดขี้น ลดความสูญเสียที่จะเกิดขี้นเพราะถ้ามีการตรวจสุขภาพทุกปี จะลดความรุนแรงของโรค ลดอัตราการนอนโรงพยาบาล

ราคา3,200 - 3,200 ฿
หมดเขต 31 ธันวาคม 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย โทร.0-2561-1111 ต่อ 2110, 2111

รายละเอียดแพคเกจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy A

ราคา3,200

1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)
2. ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก (Chest X- ray)
3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)
4. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting blood sugar)
5. ตรวจการทำงานของไต (Bun,Cretinine)
6. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT , SGPT,Alkaline Phosphatase,Bilirubin, Direct Bilirubin , Total Protein , Albumin , Globulin )"
7. ตรวจระดับไขมันในเลือด(Cholesterol,Triglyceride,HDL,LDL)
8. ตรวจระดับกรดยูริค (Uric acid)
9. ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1C)
10. ตรวจปัสสาวะ (Urine exam)

คูปองอาหาร (Complimentary Breakfast Voucher)


เงื่อนไขการเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ

1. กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด อย่างน้อย 9 ชั่วโมง ก่อนเจาะเลือด (ยกเว้นน้ำเปล่า และยาที่รับประทานประจำ)
2. ควรสวมเสื้อที่สะดวกต่อการเจาะเลือด (เสื้อแขนสั้น)
3. ควรพักผ่อนให้เพียงพอก่อนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ
4. กรุณางดดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก่อนตรวจสุขภาพประมาณ 1 สัปดาห์
5. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมถึงการตรวจรักษาพยาบาลอื่นๆ (นอกเหนือจากรายการข้างต้น)

แพคเกจเสริม

หมายเหตุ :

1. รายละเอียดและเงื่อนไขตามที่ รพ.กำหนด และรพ.ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
3. ราคาแพ็กเกจนี้ใช้ได้บัดนี้ – 31 ธันวาคม 2567 และรับบริการตรวจสุขภาพก่อน 31 ธ.ค.2567 เท่านั้น

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

ราคารวม 0

แพ็คเกจอื่น ๆ

บทความที่เกี่ยวข้อง

<