มะเร็งเต้านม คืออะไร

มะเร็งเต้านม คืออะไร

 
 

มะเร็งเต้านม

คืออะไร!!!

                     อวัยวะต่างๆ ประกอบด้วยเนื้อเยื่อต่างๆ ซึ่งมีเซลล์เป็นส่วนประกอบ การทำงานของเซลล์ถูกควบคุมด้วยยีนหรือสารพันธุกรรม เซลล์มะเร็งเกิดจากการที่สารพันธุกรรมมีการเปลี่ยนแปลงผิดปกติไปทำให้การควบคุมการทำงานของเซลล์ผิดปกติไปไม่สามารถควบคุมได้ แบ่งตัวไม่หยุด มีการลุกลามเนื้อเยื่อข้างเคียง ตลอดจนสามารถกระจายไปอวัยวะส่วนอื่น โดยทั่วไปการเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลา
        ในปัจจุบันโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของประเทศไทยและมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากในสตรี เป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งปากมดลูก โดยมีอุบัติการณ์ 17.2 รายต่อประชากรหญิงหนึ่งแสนคน แต่ในกรุงเทพจะพบมะเร็งในสตรีที่พบมากที่สุด มีอุบัติการณ์ 25.4 รายต่อประชากรหญิงหนึ่งแสนคน และช่วงอายุที่เริ่มมีโอกาสพบมากขึ้นตั้งแต่อายุ 40 ปีขึ้นไป ซึ่งในปัจจุบันพบว่าแนวโน้มจะพบมากขึ้นและพบในอายุน้อยลง

                 มะเร็งเต้านมที่พูดกันทั่วๆ ไปนั้นจริงๆ แล้วมีหลายชนิดเปรียบเหมือนกับมะเร็งเต้านมเป็นประเทศไทยก็มีหลายเชื้อชาติ แต่สำหรับมะเร็งเต้านมจะพบมากที่เกิดกับท่อน้ำนมและต่อมน้ำนมโดยส่วนใหญ่จะเป็นที่ท่อน้ำนม

สาเหตุ

ของมะเร็งเต้านม

                  ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมจะมีอาการและอาการแสดงอย่างไรขึ้นกับระยะของโรค คือถ้าเป็นระยะเริ่มต้นมากๆ จะไม่มีอาการใดๆ ทั้งสิ้น แต่จะตรวจค้นหาได้จากการทำเอกซเรย์เต้านม ซึ่งต่อมาก็จะเกิดก้อนแข็งที่เต้านมแต่ไม่เจ็บในบางรายอาจเห็นรอยบุ๋มของผิวหนัง หรือมีการเปลี่ยนแปลงของหัวนมจากปกติมาเป็นหัวนมบอด เมื่อก้อนมะเร็งโตขึ้นตามกาลเวลาก็จะลุกลามกินทะลุผิวหนัง แตกเป็นแผลหรือมีการอักเสบของผิวหนัง อาจเห็นเป็นลักษณะเหมือนเปลือกผิวส้ม และอาจมีก้อนที่รักแร้โตในข้างเดียวกับก้อนมะเร็ง ในบางรายอาจมีเลือดออกที่หัวนมซึ่งสาเหตุของเลือดออกที่หัวนมส่วนใหญ่จะเป็นเนื้องอกในท่อน้ำนมที่ไม่ร้ายแรง และจะมีอีกส่วนน้อยที่มาด้วยแผลถลอกอักเสบเรื้อรังที่หัวนม ส่วนการเจ็บเต้านมเกือบทั้งหมดไม่ใช่จากมะเร็งเต้านม

                   สาเหตุของโรคมะเร็งเต้านมไม่ทราบแน่ชัด แต่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศหญิงโดยเฉพาะเอสโตรเจน ดังนั้นทางการแพทย์จะใช้คำว่าปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านม ได้แก่

                    1. มีประวัติมะเร็งเต้านมในครอบครัว

                    2.มีประจำเดือนตั้งแต่อายุน้อยกว่า 12 ปี หมดประจำเดือนช้ากว่า 50 ปี

                    3. ไม่มีประวัติการตั้งครรภ์

                    4. มีประวัติการใช้ฮอร์โมนเพศทดแทนเป็นเวลามากกว่า 5 ปี

                    5. ความอ้วน

                    6. เคยได้รับการฉายแสงที่หน้าอก

                    7. ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

 

                 ด้วยความปรารถนาดี คลินิกศัลยกรรม