ข้อมูลแพทย์

นพ.ธเนศ พัวพรพงษ์

ศัลยกรรม

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
09:00 - 16:00 น.
วันอังคาร
09:00 - 16:00 น.
วันพุธ
09:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี
09:00 - 16:00 น.
วันศุกร์
09:00 - 16:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

     - แพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

     - วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ 

     - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาควิชาพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

     - อนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรการให้คำปรึกษาพันธุศาสตร์กลุ่มมะเร็งเต้านมสำหรับแพทย์ ปี2566

     - Certificate Clinical Fellowship in Laparoscopic and Endoscopic Surgery (Imperial College University of London, UK) 

     - Certificate Clinical Fellowship in Breast Surgery (Imperial College University of London, UK) 

     - Clinical Attachment Course on Hepatobiliary and Pancreatic Surgery (Imperial College University of London, UK)