ดิจิตอลแมมโมแกรมกุญแจสำคัญในการต่อสู้มะเร็งเต้านมของคุณผู้หญิง

ด้วยประสิทธิภาพ ในการตรวจหามะเร็งเต้านมได้อย่างแม่นยำ ภายในเวลาที่รวดเร็วของดิจิตอลแมมโมแกรม จึงกลายเป็นเป็นเครื่องมือสำคัญ ที่จะช่วยลดจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม ซึ่งเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการเสียชีวิต

อันเนื่องมาจากโรคมะเร็งในผู้หญิงทั่วโลก เพราะมะเร็งเต้านม จัดเป็นโรคที่ยากจะระบุถึงสาเหตุและวิธีการป้องกัน อีกทั้งจะไม่แสดงอาการผิดปกติใด ๆ

ในระยะเริ่มต้น การตรวจเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมเป็นประจำทุกปีนั้น จะช่วยให้พบมะเร็งเต้านมได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น และทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้น จึงถือเป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญอย่างยิ่ง

ความแตกต่างของดิจิตอลแมมโมแกรมและแมมโมแกรมทั่วไป

การตรวจด้วยเครื่องแมมโมแกรมเป็นการตรวจเอกซเรย์เต้านมซึ่งเครื่องแมมโมแกรมทั่วไปจะบันทึกภาพไว้บนแผ่นฟิล์มต้องใช้เวลามากกว่าการใช้เครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม เพราะเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม นั้นจะบันทึกภาพเต้านมแบบดิจิตอล ทำให้สามารถมองเห็นภาพบนจอคอมพิวเตอร์ได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาที

ผู้หญิงที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ควรเข้ารับการตรวจเต้านมเป็นประจำทุกปี บางรายอาจจำเป็นต้องเข้ารับการตรวจเต้านมก่อนวัย 35 เนื่องจากพบปัจจัยเสี่ยงมากกว่าผู้อื่น เช่น มีประวัติสมาชิกในครอบครัวเคยเป็นมะเร็งมาก่อน เป็นต้น

ด้วยความปรารถนาดีจาก แผนก X-Ray รพ.วิภาวดี