กล้ามเนื้อกับวงสวิงของกอล์ฟ ตอนจบ

กล้ามเนื้อกับวงสวิงของกอล์ฟ ตอนจบ

 

กล้ามเนื้อกับวงสวิงของกอล์ฟ ตอนจบ 
ความมั่นคง (Stability) และการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายในวงสวิงกอล์ฟ (kinematics of golfers)


         การตีลูกกอล์ฟได้แม่นยำทั้งระยะทิศทางอาจจะพัฒนาให้ดีขึ้นได้ โดยการควบคุม การเคลื่อนไหวของสะโพก และ ส่วนบนของลำตัว (ไหล่) ไม่ให้เคลื่อนออกไปจากแกนของการหมุนมากเกินไป ในขณะทำการสวิงหรือพยายามรักษามุมของกระดูกสันหลัง(Spine angle) ให้คงที่

         Fujimoto-kanatani (1995) ได้ ศึกษาการเคลื่อนไหวของร่างกายในนักกอล์ฟอาชีพ พบว่าจุดสำคัญที่เหมือนกันคือ การรักษาการงอเข่าขวา และข้อสะโพกขวา ค่อนข้างจะมั่นคงในขณะทำแบคสวิง

         Wang, Yan & String (2007) ได้ศึกษา การเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังส่วนบน (C7) ในขณะทำดาวน์สวิงพบว่าการเคลื่อนไหวที่ออกไปจากแกนของการหมุนมีสัมพันธ์กับความแม่นยำขณะกระทบลูก (ยิ่งเคลื่อนไหวน้อยจะมีความแม่นยำมาก เคลื่อนไหวมากจะมีความแม่นยำลดน้อยลง) 

การศึกษาวิจัย ช่วยยืนยันวงสวิงของกอล์ฟควรจะมีแกนการหมุนที่มั่นคง (Stable rotational Oxis.)

          John Hellstrom และคณะจากประเทศสวีเดนได้รายงานในการประชุมระดับโลกด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับกอล์ฟ ครั้งที่ 5 ปี 2008 (World Scientific Congress of golf V, Phoenix 2008) “เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นคง (Stability) และการเคลื่อนไหวของร่างกายในวงสวิงกอล์ฟ” โดยศึกษาในนักกอล์ฟชายระดับมัธยม 11 คน อายุเฉลี่ย 17 ปี แต้มต่อ -0.4 ±1.8 นักกอล์ฟหญิง 7 คน อายุเฉลี่ย 16 ปี แต้มต่อ -3.4 ±2.1

          โดยมีการทดสอบความมั่นคงของช่วงล่างและลำตัวทุกคน หลังจากนั้นวัดการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายขณะทำวงสวิง 3 ครั้ง บันทึกค่าต่าง ๆ ทั้งในการทำแบคสวิง และดาวน์สวิง ดังนี้ 
สะโพกโย้ในแนวเดียวกับ Target line - แนวแกน x (Pelvic sway)
ลำตัวส่วนบนไหล่ โย้ในแนวเดียวกับ Target line - แนวแกน X (Upper torso sway)
สะโพกเคลื่อนหน้าหลัง ตั้งฉากกับ Target line - แนวแกน Y (Pelvic thrust)
ลำตัวส่วนบนไหล่เคลื่อนหน้าหลัง ตั้งฉากกับ Target line - แนวแกน Y (Upper torso thrust)
สะโพกยกสูงต่ำ – แนวแกน Z (Pelvic lift)
ลำตัวส่วนบนไหล่สูงต่ำ - แนวแกน Z (Upper torso lift)

การทดสอบความมั่นคง
Supine hip extrusion

นอนหงาย งอข้อสะโพก 90º
ค่อย ๆ ลดขาลงช้า ๆ (20º ต่อวินาที) มาที่พื้น
ขณะเดียวกันรักษากระดูกเชิงกรานไม่ให้เคลื่อน (ไม่ให้หลังแอ่น) 
ทดสอบโดยใช้มือสอดไปที่หลังบริเวณเข็มขัด ให้หลังกดอยู่บนมือตลอดเวลา 
ความมั่นคงดี สกอร์เท่ากับ 0 ขา 2 ข้างลงพร้อมกันมาที่พื้น
ความมั่นคงน้อย สกอร์เท่ากับ 1 ลดขาลงได้ที่ละข้าง งอเข่า 20º
ความมั่นคงน้อยมาก สกอร์เท่ากับ 2 ลดขาลงที่ละข้าง งอเข่า 90º
ไม่มีความมั่นคง สกอร์เท่ากับ 3 ทำไม่ได้

One-Legged squat
           ยืนขาข้างเดียวบนโต๊ะเตี้ย ๆ ค่อย ๆ นั่งงอเข่า (ขาที่ไม่ได้รับน้ำหนักชี้ไปข้างหน้า) ให้เข่าอยู่ในแนวเดียวกับเท้า รักษาสะโพกไม่ให้เอียง ทำสลับข้าง

ความมั่นคงดี สกอร์เท่ากั[ 0 นั่งยอง ๆ งอเข่าโดยไม่ต้องมีที่เกาะ
ความมั่นคงน้อย สกอร์เท่ากับ 1 นั่งยอง ๆ งอเข่าโดยมีที่เกาะที่ไม่แข็งแรง และขา ข้างที่ไม่ได้รับน้ำหนักวางบนลูกบอลใหญ่
ความมั่นคงน้อยมาก สกอร์เท่ากับ 2 นั่งยอง ๆ งอเข่าโดยมีที่เกาะที่แข็งแรง และขา ข้างที่ไม่ได้รับน้ำหนักวางบนเก้าอี้ที่แข็งแรง
ไม่มีความมั่นคง สกอร์เท่ากับ 3 ทำไม่ได้

Prone bridge
          นอนคว่ำ ข้อศอกแขนท่อนล่างยันพื้น ให้ข้อศอกอยู่แนวเดียวกับไหล่และยันเท้าทั้ง 2 ข้างให้ขาและหลังอยู่ในแนวเดียวกัน


ความมั่นคงดี สกอร์เท่ากับ 0 จากรูปสามารถยกแขนและขาด้านตรงข้าม ออกไปตามแนวลำตัว ค้างไว้ 10 วินาที 
ความมั่นคงน้อย สกอร์เท่ากับ 1 จากรูปสามารถยกขาได้อย่างเดียว 10 วินาที
ความมั่นคงน้อยมาก สกอร์เท่ากับ 2 สามารถทำท่าในรูปได้ 10 วินาที
ไม่มีความมั่นคง สกอร์เท่ากับ 3 ไม่สามารถที่จะรักษาขาและหลังให้อยู่ใน แนวเดียวกันได้

ผลการศึกษา พบว่า
          ค่าความมั่นคงลดน้อยลง (สกอร์มีค่าสูง)ในการทดสอบท่า Prone bridge และท่า One-legged squat สัมพันธ์กับลำตัวส่วนบนเอียงห่างไปจากเป้าหมาย (Upper body Sway) ในขณะทำแบคสวิง
ค่าความมั่นคงลดน้อยลง (สกอร์มีค่าสูง) ในท่า One-legged squat และท่า Supine hip extrusion สัมพันธ์กับการหมุนข้อสะโพกที่มากเกินไป
          การทดสอบความมั่นคงทั้ง 3 ท่านี้ ช่วยเป็นข้อมูลในการฝึก ความมั่นคงของสะโพก ลำตัว และขา 

ข้อแนะนำสำหรับนักกอล์ฟ
         นักกอล์ฟที่แบคสวิง ลำตัวส่วนบนเอียงห่างไปจากเป้าหมาย (Upper body Sway) ลองตรวจสอบท่า Prone bridge และท่า One-legged squat ว่าท่านมีความมั่นคงของลำตัว และขามากน้อยแค่ไหน ถ้าตรวจสอบแล้วความมั่นคงยังไม่ดีพอ ต้องไปฝึกกล้ามเนื้อโดยใช้ 2 ท่านี้ในการบริหารให้แข็งแรง
         นักกอล์ฟที่ทำแบคสวิงและมีการหมุนสะโพกมากเกินไป ควรฝึกทั้ง ท่าOne-legged squat และท่า Supine hip extrusion ให้มีความมั่นคง ของกล้ามเนื้อสะโพก และขาทั้ง 2 ข้าง รวมทั้งการฝึกหมุนไหล่ลำตัวช่วงบนให้มากขึ้น
          นักกอล์ฟที่สูงอายุหรือมาอาการปวดข้อเข่าความหลีกเลี่ยงการทดสอบหรือการบริหารท่า One-legged squat เนื่องจากมีแรงกดบนข้อเข่าสูงมากอาจจะทำให้ข้อเข่าอักเสบหรือเข่าเสื่อมเพิ่มมากขึ้นได้ ใช้การบริหารโดยการปั่นจักรยานหรือนั่งห้อยเท้าเหยียดเข่าออกโดยมีน้ำหนักถ่วงที่ข้อเท้า จะทำให้กล้ามเนื้อต้นขาแข็งแรงขึ้นและลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของข้อเข่าได้