คำแนะนำการใช้ยาหยอดตา

ควรใช้ยาหยอดตาอย่างไร

ควรใช้ยาหยอดตาตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด

กรณีการใช้ยาหยอดตา 6 ครั้ง ต่อวัน (หรือหยอดยาทุก 2-3 ชั่วโมง) อาจหยอดยาตามการดำเนินชีวิตประจำวันของคุณ  ดังตัวอย่างต่อไปนี้

-เมื่อตื่นนอน   , หลังอาหารเช้า , หลังอาหารกลางวัน , เวลาอาหารว่างหรือเวลาบ่าย , หลังอาหารเย็น , ก่อนนอน

- เมื่อลืมหยอดยาหยอดตา  ให้หยอดยาในช่วงเวลาถัดไปจำนวนหนึ่งหยด   หรือตามแพทย์สั่ง โดย ไม่ ต้องหยอดยาเพิ่มเป็นสองเท่าเพื่อชดเชยส่วนที่ลืม

- อาการตาแห้งจะดีขึ้น เมื่อผู้ป่วยใช้ยาหยอดตาอย่างต่อเนื่องตามแพทย์สั่ง  แต่อาการจะแย่ลง  ถ้าผู้ป่วยลดปริมาณการใช้ยาลงเอง  หรือหยุดการรักษาเองโดยไม่ปรึกษากับแพทย์ ดังนั้นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ป่วยคือ การใช้ยาหยอดตาอย่างต่อเนื่อง ตามคำแนะนำของแพทย์

 

วิธีหยอดตา

1.ก่อนหยอดตาควรล้างมือ ฟอกสบู่ทุกครั้ง

2.เงยหน้าขึ้นขนานพื้น ใช้มือข้างที่ไม่ถนัดดึงเปลือกตาล่างลงให้เกิดร่องกระพุ้งตา

3.ใช้มือข้างที่ถนัดถือขวดยา หยอดยา 1 หยด ลงในกระพุ้งตา

    * ระวังอย่าให้ปลายปากขวดยาสัมผัสกับดวงตาหรือเปลือกตา เพื่อป้องกันการปนเปื้อน

4.สำหรับยาหยอดทั่วไป หลับตาประมาณ 2 นาที   สำหรับยาหยอดรักษาต้อหิน ควรหลับตาไว้ 5 นาที  เพื่อให้ยาออกฤทธิ์ได้ดีขึ้น   ; น้ำตาเทียมไม่ต้องหลับตา กระพริบตาได้เลย

5.เมื่อใช้ยามากกว่า 1 ชนิด ต้องหยอดยาแต่ละชนิดห่างกันอย่างน้อย 5นาที

 

การใช้ยาหยอดตาบางชนิดอาจเกิดอาการไม่พึงประสงค์  เช่น ระคายเคืองตา มีขี้ตา ตาแดง ปวดตา คันตา รู้สึกไม่สบายตา เป็นต้น   ควรปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกร

                 
ด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวิภาวดี

<