รับรางวัลในงาน Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2023

รับรางวัลในงาน Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2023

? อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ #โรงพยาบาลวิภาวดี ในการให้บริการด้วยรางวัลอันทรงเกียรติ

ด้าน Caring Award ? โรงพยาบาลที่มอบการดูแลการเข้ารับบริการและลดระยะเวลารอคอยการ เข้ารับบริการของลูกค้า เมื่อออกจากโรงพยาบาล

.

โดยคุณญาดา พัฑฒฆายน กรรมการบริษัทโรงพยาบาลวิภาวดี เป็นตัวแทนรับรางวัลในงาน

Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2023

.

โดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

จัดขึ้น ณ โรงแรม สยามแคมปินสกี้ กรุงเทพ เมื่อเร็วๆ นี้ ?

<