กิจกรรม Mother Class 2567 บรรยายเพื่อการเป็น "คุณแม่คนใหม่" อายุครรภ์ 33 - 42 สัปดาห์

กิจกรรม Mother Class 2567 บรรยายเพื่อการเป็น "คุณแม่คนใหม่" อายุครรภ์ 33 - 42 สัปดาห์

การมีสุขภาพการตั้งครรภ์ที่ดีเป็นสิ่งที่สตรีตั้งครรภ์ทุกคนปรารถนา ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการดูแลใส่ใจตนเองขณะตั้งครรภ์อย่างเหมาะสมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งครรภ์แรกของสตรี อีกทั้งอาจมีความกังวลใจ เพื่อช่วยลดความกังวล และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดูแลตนเอง จึงได้จัดกิจกรรม Mother Class บรรยายเพื่อการเป็น "คุณแม่คนใหม่" สำหรับอายุครรภ์ตั้งแต่ 33 - 42 สัปดาห์

 

รายละเอียดการบรรยาย

- เตรียมตัวก่อนคลอด

- อาการนำของการคลอด

- การปฏิบัติตัวหลังคลอด

- การดูแลอาบน้ำทารก 

 

วันที่จัดกิจกรรม

1. วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2567

2. วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567

3. วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567

4. วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567

5. วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567

6. วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567

7. วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฏาคม 2567

8. วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2567

9. วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2567

10. วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2567

11. วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2567

12. วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2567

 

สถานที่จัดกิจกรรม

ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม แผนกสูติ-นรีเวช 02-561-1111 ต่อ 2219-20

<