โรงพยาบาลวิภาวดี จัดกิจกรรม CSR วันเด็ก ณ วัดหนองตะแบก

โรงพยาบาลวิภาวดี จัดกิจกรรม CSR วันเด็ก ณ วัดหนองตะแบก

วันเด็กกับรอยยิ้มอบอุ่นจากโรงพยาบาลวิภาวดี

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลวิภาวดีได้จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้น ณ ชุมชนบ้านหนองตะแบก ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี กิจกรรมในครั้งนี้เต็มไปด้วยความอบอุ่น รอยยิ้ม สนุกสนาน และประทับใจ

เด็ก ๆ ต่างสนุกสนานกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น เช่น เล่นเกมส์ ตอบคำถาม ร้องเพลง เล่นดนตรีและรับประทานอาหาร รอยยิ้มและความสดใสของเด็ก ๆ 

 

"โรงพยาบาลวิภาวดี มุ่งมั่นและต่อยอดการแบ่งปัน เพื่อสร้างสิ่งที่ดีคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน กิจกรรมวันเด็กในครั้งนี้จึงเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของโรงพยาบาลวิภาวดีในการมอบความสุขให้กับเด็ก ๆ ในชุมชน และสร้างรอยยิ้มให้กับสังคมไทย"

<