โรงพยาบาลวิภาวดีร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ประจำปี 2567

โรงพยาบาลวิภาวดีร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ประจำปี 2567

โรงพยาบาลวิภาวดีร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ประจำปี 2567

 

  • ครั้งที่ 1 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-15.00 น. (12.00-13.00 น. เวลาพักกลางวัน)

  • ครั้งที่ 2 วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-15.00 น. (12.00-13.00 น. เวลาพักกลางวัน)

  • ครั้งที่ 3 วันที่ 23 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00-15.00 น. (12.00-13.00 น. เวลาพักกลางวัน)

  • ครั้งที่ 4 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 เวลา 09.00-15.00 น. (12.00-13.00 น. เวลาพักกลางวัน)

ณ หน้าโถงห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี  

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-058-1111 ต่อ 1

 

คุณสมบัติของผู้บริจาคโลหิต
อ่านเพิ่มเติม คลิก www.vibhavadi.com/Health-expert/detail/467

<