โรงพยาบาลวิภาวดีและมูลนิธิวิภาวดี จัดกิจกรรม CSR ภายใต้โครงการ "อิ่มนี้เพื่อน้อง" โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี

โรงพยาบาลวิภาวดีและมูลนิธิวิภาวดี จัดกิจกรรม CSR ภายใต้โครงการ "อิ่มนี้เพื่อน้อง" โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี

โรงพยาบาลวิภาวดีและมูลนิธิวิภาวดี จัดกิจกรรม CSR ภายใต้โครงการ "อิ่มนี้เพื่อน้อง" มอบเงินสนับสนุน และสิ่งของอุปโภค บริโภค อาทิ พัดลมติดผนัง, ข้าวสาร, เครื่องปรุง, ไข่ไก่. นม, ขนมไทย, ยาสามัญประจำบ้าน และทำการเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆ นักเรียน โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี ในวันที่ 13 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา "โรงพยาบาลวิภาวดี" มุ่งมั่นและต่อยอดการแบ่งปัน เพื่อสร้างสิ่งที่ดีคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน

<