เติมน้ำดื่ม ตู้เติมรักปันน้ำใจ ช่วงโควิต-19

รพ. วิภาวดี เดินทางแจกน้ำในตู้ปันสุข  ในช่วงวิกฤตโควิต - 19 โดยออกรถตระเวนเตินนำ้ดื่มรพ.วิภาวดี ใส่ในตู้เติมรักปันน้ำใจ ในเขตจตุจักร อาทิ ตู้หน้่าสวนจตุจักร