อบรม CPR รุ่นสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

อบรม CPR รุ่นสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

 

 

ภาพบรรยากาศการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ให้สำหรับเจ้าหน้าที่จากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 พร้อมกันนี้ยังได้มีการลงมือปฏิบัติจริง อาทิ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยใช้อุปกรณ์ต่างๆ การช่วยฟื้นคืนชีพ CPR และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ (AED) 

<