สร้างอาคารเรียนให้น้อง

โรงพยาบาลวิภาวดี สานต่อกิจกรรมช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง  ในโครงการ  แบ่งปัน  มอบฝัน ให้น้องด้วยการสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว สนับสนุนหนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน และอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียน บ้านป่าคาใหม่ อ.พบพระ จ.ตาก