ออกหน่วยแพทย์เคลื่นที่ จ.ตาก

รพ.วิภาวดีร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่กับบริษัท บีทีเอส กรุ๊ปฯ ในโครงการ "สถานีส่งความสุข" สถานีนี้เป็นสถานีที่ 20 ไปกันที่ ร.ร.บ้านทีกะเป่อ ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก โดยผู้ที่มารับการตรวจส่วนใหญ่ พบว่าจะมีอาการปวดข้อปวดกล้ามเนื้อ และเป็นไข้หวัดตามฤดูกาล  

<