ข้อมูลแพทย์

พญ. วิภา ธนาชาติเวทย์

โรคไต

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
17:00 - 19:00 น.
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
12:00 - 19:00 น.

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล  

- แพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 สาขาอายุรศาสตร์ รพ.พระมงกุฏเกล้า  

- วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์  

- วุฒิบัตรสาขาอายุรศาตร์โรคไต 

- M.D.,Faculty of Medicine, Mahidol University

- Diploma of the Thai  Internal Medicine Phramongkutklao Hospital

- Diploma of the Thai Subspecialty Board of  Nephrology