ข้อมูลแพทย์

นพ.ธรณัส กระต่ายทอง

ศูนย์ระบบทางเดินอาหาร

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
08:00 - 12:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

      - แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2542
      - วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.ศ.2547
      - วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.ศ.2552
      - ประกาศนียบัตร สาขา Anti-Aging and Regenerative Medicine, at American Academy of Anti-Aging Medicine