ข้อมูลแพทย์

นพ.ธรณัส กระต่ายทอง

ศูนย์ระบบทางเดินอาหาร

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
09:00 - 15:00 น.
เฉพาะนัด
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

 - แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2542

- วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.ศ.2547

- วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.ศ.2552

- ประกาศนียบัตร สาขา Anti-Aging and Regenerative Medicine, at American Academy of Anti-Aging Medicine

M.D.,Faculty of Medicine, Mahidol University,1999

Diploma of the Thai  Internal Medicine, Phramongkutklao Hospital,2004

Diploma of the Thai Subspecialty Board of Gastroenterology, Phramongkutklao Hospital,2009