ข้อมูลแพทย์

พญ.อรพรรณ ลักขณาวงศ์

ศูนย์ผิวหนัง

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
08:30 - 15:30 น.
วันพุธ
08:30 - 15:30 น.
วันพฤหัสบดี
08:30 - 15:30 น.
วันศุกร์
08:30 - 15:30 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์
08:00 - 12:30 น.

ประวัติแพทย์

 แพทย์สาขาโรคผิวหนัง


  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2542

  • วุฒิบัตรสาขา ตจวิทยา พ.ศ.2550

  •