ข้อมูลแพทย์

พญ. อุษณีย์ ฉัตรโชติกวงศ์

แผนกสูติ-นรีเวช

มะเร็งวิทยานรีเวช

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
08:00 - 20:00 น.
วันอังคาร
13:00 - 20:00 น.
วันพุธ
08:00 - 17:00 น.
วันพฤหัสบดี
08:00 - 17:00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
13:00 - 18:00 น.
วันอาทิตย์
13:00 - 17:00 น.

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2551
- วุฒิบัตรสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2556
- วุฒิบัตรอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2558
- ประกาศนียบัตร สาขาการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช โรงพยาบาลราชวิถี พ.ศ.2561

 

- ศึกษาต่อและอบรมด้านมะเร็งนรีเวชวิทยาและผ่าตัดส่องกล้องที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย University College of London กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร

(Clinical Observership Program Gynecologic Oncology at University College of London Hospital NHS foundation trust, London, UK)

- ศึกษาต่อและอบรมด้านมะเร็งนรีเวชวิทยาและผ่าตัดส่องกล้องที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย Memorial Sloan Kettering Cancer Centerนครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา (Clinical observership program gynecologic oncology and laparoscopic surgery at Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, USA.)

- อบรมได้รับใบประกาศทักษะที่สำคัญของการเป็นอาจารย์แพทย์ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย University College of London กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร (Certificate of Attendance in Essential skills for medical teacher, University College of London)

- ศึกษาต่อและอบรมด้านมะเร็งนรีเวชวิทยาและผ่าตัดส่องกล้องที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยฉางเกิงเมืองไทเป ประเทศไต้หวัน(Clinical observership program of laparoscopy at Chang Gung Hospital, Teipei, Taiwan)

- เป็นผู้บรรยายในการประชุมและนำเสนอวิจัยในงานประชุมระดับนานาชาติEUROGIN เมืองซาลซ์บูร์ก ประเทศ ออสเตรีย (Oral presentation of Human Papilloma Virus (HPV) associated with body mass index (BMI) in 4,487 Thai women under cervical screening program,EUROGIN<International Muitdisciplinary HPV Congress>meeting, Salburg, Austria)-

- เป็นสมาชิกของสมาคมการผ่าตัดส่องกล้องของภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก(Member of The Asia Pacific Association of Gynecologic Endoscopy and Minimally Invasive Therapy)