ข้อมูลแพทย์

พญ.อุไรวรรณ โชติเกียรติ

แผนกกุมารเวช

ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
10:00 - 14:00 น.

ประวัติแพทย์

กุมารแพทย์สาขาทารกแรกเกิด และปริกำเนิด

 


  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล

  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ ปี พ.ศ.2528

  • ประกาศนียบัตรสาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิด  จากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

  • หนังสืออนุมัติ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิด และปริกำเนิด ปีพ.ศ.2547

  • ผ่านการอบรมวิชาทารกแรกเกิด ณ สหรัฐอเมริกา  •  
  •