ข้อมูลแพทย์

นพ. ปรีชายุทธ โยคะนิตย์

วิสัญญี

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

 

 

วิสัญญีแพทย์     - แพทยศาสตร์บัณฑิตจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2543

     - อบรมแพทย์ประจำบ้าน จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

     - วุฒิบัตรสาขาวิสัญญีวิทยา จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปี 2547 

     - ประกาศนียบัตรการอบรมและสอบผ่านหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง ปี 2552

     - อบรมโครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติประจำปี 2552 หลักสูตร TQA Scorebook Writing for Assessor รุ่นที่ 1

 

 

 

<