ข้อมูลแพทย์

ทพญ. จามรินทร์ สมบัติศิริ

ทันตกรรม

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
10.00 - 16.00 น. (สัปดาห์ที่ 1,) 10.00 - 16.00 น. (สัปดาห์ที่ 2,3,4,)
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
10:00 - 16:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- ทันตแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Graduate Certificate in Dentistry Adelaide University , Australia

<