ข้อมูลแพทย์

พญ. ชนันภรณ์ ลีกำเนิดไทย

รังสีวินิจฉัย

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
08:00 - 00:00 น.
สัปดาห์ที่ (3)

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- วุฒิบัตร รังสีวิทยาวินิจฉัย รพ.จุฬาลงกรณ์
<