โรคอาหารเป็นพิษ

โรคอาหารเป็นพิษ

 

 โรคอาหารเป็นพิษ

พญ.ดวงพร  โชคมงคลกิจ  อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร

อาหารเป็นพิษ  เกิดจากการรับประทานอาหาร หรือน้ำที่มีการปนเปื้อน หรือเกิดจากการปนเปื้อนของสารเคมี

          ลักษณะโรค มีอาการถ่ายอุจจาระเป็นน้ำและปวดมวนท้องรุนแรงเป็นส่วนใหญ่  บางครั้งมีคลื่นไส้  อาเจียน  เป็นไข้และปวดศีรษะ  บางครั้งมีอาการคล้ายเป็นบิด  ถ่ายอุจจาระปนเลือดหรือมูก  ไข้สูง  ตรวจเลือด พบจำนวนเม็ดเลือดขาวสูง เป็นโรคที่ไม่ค่อยรุนแรงจนถึงเสียชีวิตได้ นอกจากกรณีที่มีการสูญเสียน้ำมากมีระยะเวลาดำเนินโรค 1-7 วัน การติดเชื้อในระบบอื่นของร่างกายและการตายพบได้น้อยมาก

            ระยะฟักตัว ปกติ  12-24  ชั่วโมง หรือ อยู่ในช่วง  4-30  ชั่วโมง

            อาการ   มีไข้  ปวดศีรษะ  ปวดมวนท้อง  คลื่นไส้  อาเจียน  ถ่ายเป็นน้ำ  อาจมีมูกเลือดปน  ส่วนใหญ่มีอาการภายหลังรับประทานอาหารทะเล ที่ปรุงไม่สุกพอหรือ  อาหารที่ปนเปื้อนอาหารทะเลหรือชะล้างด้วยน้ำทะเลที่ปนเปื้อนเชื้อ

            วิธีติดต่อ  โดยการรับประทานอาหารที่ถูกเก็บไว้ ณ  อุณหภูมิห้องหลังจากปรุงแล้ว  ซึ่งทำให้เชื้อโรคมีการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนขึ้น  การระบาดที่มีอาการอาเจียน ร่วมด้วย  ส่วนมากพบเกี่ยวกับข้าว (เช่น ข้าวผัดในร้านแบบบริการตนเอง) ผักและอาหาร เนื้อที่เก็บรักษาไม่ถูกต้องหลังจากปรุงแล้วก็เป็นสาเหตุได้

            การรักษา รักษาตามอาการ  ทดแทนด้วยน้ำและเกลือแร่  ด้วยสารละลายเกลือแร่ และน้ำตาลทางปากสามารถใช้ได้กับผู้ป่วยเกือบทุกราย  การให้สารน้ำทางเส้นเลือดคงจำเป็นในผู้ป่วยที่มีการช็อค  ในรายที่มีลำไส้เน่าต้องให้ยาปฏิชีวนะ  นาน 14 วัน และพิจารณาผ่าตัดเมื่อมีข้อบ่งชี้

            การป้องกัน  โรคอาหารเป็นพิษทุกสาเหตุ มาตรการป้องกันโดยใช้กฏหลัก  10 ประการในการเตรียมอาหารที่ปลอดภัย ดังนี้

1.เลือกอาหารที่ผ่านการเตรียมเป็นอย่างดี

2.ปรุงอาหารที่สุก

3.ควรกินอาหารที่สุกใหม่ๆ

4.ระมัดระวังอาหารที่ปรุงสุกแล้วอย่าให้มีการปนเปื้อน

5.อาหารที่ค้างมื้อต้องทำให้สุกใหม่ก่อนรับประทาน

6.แยกอาหารดิบและอาหารสุก ให้ระมัดระวังการปนเปื้อน

7.ล้างมือก่อนจับต้องอาหารเข้าสู่ปาก

8.ให้พิถีพิถันเรื่องความสะอาดของห้องครัว

9.เก็บอาหารให้ปลอดภัยจากแมลง  หนู  หรือสัตว์ อื่นๆ

10.ใช้น้ำสะอาด