ไขสันหลังอักเสบ ( Transverse Myelitis )

ไขสันหลังอักเสบ ( Transverse Myelitis  )

         เป็นโรคที่มีอาการอักเสบของปลอกหุ้มเส้นประสาทในไขสันหลัง สาเหตุเกิดจากการติดเชื้อไวรัส หรือภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติเข้าทำลายไขสันหลัง หรืออาจเกิดภายหลังการติดเชื้อ

นพ.เมธา อภิวัฒนากุล นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรม สาขาประสาทวิทยา สถาบันประสาทวิทยา กล่าวว่า ปัจจัยของการเกิดโรคไขสันหลังอักเสบเกิดจากภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติเข้าไปทำลายเนื้อเยื่อตัวเอง อาจมีความเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรค ร่วมกับปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมที่มากระตุ้น เช่น การติดเชื้อไวรัส

อาการ     

      สัญญาณอาการของ Transverse Myelitis อาจปรากฏขึ้นแบบเฉียบพลันภายใน 2–3 ชั่วโมงจนถึง 2–3 วัน หรือแบบกึ่งเฉียบพลันที่จะค่อย ๆ เกิดขึ้นอย่างช้า ๆ และกินเวลานานหลายสัปดาห์ โรคนี้มักส่งผลต่อร่างกายทั้งสองข้าง แต่บางครั้งอาจเกิดอาการเพียงข้างใดข้างหนึ่งขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ไขสันหลังนั้นอักเสบหรือถูกทำลาย

1. ปวดแปล๊บคล้ายถูกเข็มทิ่ม หรือปวดร้าวจากคอ ไหล่ หรือหลัง ไปยังบริเวณแขน ขา หน้าอก ท้อง ไปจนถึงอวัยวะเพศ

2. ร่างกายเกิดความรู้สึกแปลก ๆ เช่น ชา เย็น หรือร้อนบริเวณแขน ขา หลัง หน้าอก ท้อง หรืออวัยวะเพศ

3. แขนขาอ่อนแรง เคลื่อนไหวได้ไม่เป็นปกติ เดินสะดุดเท้า เดินลากเท้าข้างใดข้างหนึ่ง หากผู้ป่วยมีอาการรุนแรงอาจส่งผลให้เป็นอัมพาตบริเวณขาบางส่วนหรือขาทั้งสองข้าง 

4. ระบบการขับถ่ายทำงานผิดปกติ เช่น ปัสสาวะถี่ ปัสสาวะเล็ด ปัสสาวะลำบาก หรือท้องผูก

5. ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานผิดปกติ เช่น อวัยวะเพศไม่แข็งตัว เป็นต้น

 ภาวะแทรกซ้อน

1. เกิดแผลกดทับเนื่องจากมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง

2. ติดเชื้อได้ง่าย

3. อัมพฤกษ์ อัมภาต เนื่องจากเซลล์กล้ามเนื้อหลังถูกทำลาย อาจทำให้ร่างกายช่วงล่างเคลื่อนไหวไม่ได้

       ในกรณีผู้ป่วยพบสัญญาณอาการเข้าข่าย Transverse Myelitis ควรไปพบแพทย์โดยด่วน เพราะอาการเหล่านี้ยังอาจเป็นผลมาจากโรคทางระบบประสาทอื่น ๆ ที่ควรต้องเข้ารับการผ่าตัดฉุกเฉิน และการอุดตันของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงไขสันหลังจากการผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่หรือลิ่มเลือดที่ควรได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงที

ข้อมูลอ้างอิง :

https://www.si.mahidol.ac.th/th/healthdetail.asp?aid=1232

https://www.pobpad.com/%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9A-transverse-myelitis

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2021.653786/full

https://www.ninds.nih.gov/Disorders/Patient-Caregiver-Education/Fact-Sheets/Transverse-Myelitis-Fact-Sheet