เนื้องอกกับมะเร็ง ต่างกันอย่างไร

เนื้องอกกับมะเร็ง ต่างกันอย่างไร

          โดยคร่าวๆนะครับ เนื้องอกเป็นก้อนเนื้อที่งอกขึ้นในอวัยวะต่างๆ เนื้องอกอาจทำให้เกิดปัญหาการกดทับได้ แต่ไม่สามารถลุกลามเข้าไปในเนื้อเยื่ออื่นๆได้ ถ้าต้องรักษาส่วนมากผ่าออกก็จะหาย 

          มะเร็งหรือเนื้อร้ายเป็นเนื้องอกที่สามารถลุกลามเข้าไปโตในเนื้อเยื่อชนิดอื่นๆได้ ทั้งที่อยู่ในบริเวณรอบๆ ใกล้เคียง หรือไกลออกไป การรักษาจะยากกว่าเนื้องอกเพราะมะเร็งชอบทิ้งเซลล์เล็กๆไว้ในร่างกายถึงแม้จะผ่าเอาก้อนออกไปได้ ดังนั้นการรักษามะเร็งจึงต้องพยายามทำลายเซลล์เล็กๆเหล่านั้นด้วยวิธีต่างๆ เช่น การใช้คีโม รังสีรักษา สารกลุ่มที่เรียกกันว่าไบโอลอจิกชนิดต่างๆ ฯลฯ

สรุปแบบคณิตศาสตร์ คือ มะเร็งเป็น subset ของเนื้องอกครับ  เป็นเนื้องอก อาจเป็นเนื้อดีหรือร้ายก็ได้ แต่ มะเร็งคือ เนื้อร้ายอย่างเดียว

ขอบคุณข้อมูลจาก www.thaiclinic.com