เทคนิคการนวดเต้านม นวดเพื่อเพิ่มน้ำนม

เทคนิคการนวดเต้านม นวดเพื่อเพิ่มน้ำนม

การนวดเต้านม  เป็นวิธีที่ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำนม โดยการกระตุ้นท่อน้ำนมในต่อมน้ำนม

วิธีเตรียมตัว

            ง่ายๆ ก่อนการนวด คือ ล้างมือให้สะอาดใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นประคบเต้านมก่อนประมาณ 1 - 3 นาที แล้วจึงนวดคลึงเต้านมอย่างนุ่มนวลเพื่อเรียกน้ำนมตามท่าต่างๆ
 

น้ำนมแม่เพิ่มได้ใน 6 ขั้นตอน
 

1.ผีเสื้อขยับปีก (Butterfly stroke)

            วางมือตามภาพที่เต้านมด้านในนิ้วชิดกัน  นวดจากเต้าด้านในออกไปด้านนอกในลักษณะหมุนวน

2.หมุนวนปลายนิ้ว (Fingertip circles)

            เช้าอุ้งมือรองเต้านม ส่วนปลายนิ้วทั้ง 4 ของอีกมือ วางเหนือลานนม แล้วนวด หมุนไปรอบๆ ทำซ้ำ  5 รอบ

3.ประกายเพชร (Diamond stroke)

            ใช้ฝ่ามือวางทาบลงเต้านม จากนั้นบีบมือทั้ง 2 เข้าหากันพร้อมๆ กับเลื่อนมือลงไปที่ลานนมทำสลับขึ้นลง

4. กระตุ้นท่อน้ำนม(Acupressure point I )

            ยกมือแล้วใช้นิ้วชีวางบริเวณเหนือลานนมหนึ่งข้อนิ้ว แล้วกดนิ้วชี้พร้อมกับวนที่ปลายนิ้วในตำแหน่งเดียวกัน

5.เปิดท่อน้ำนม (Acupressure point II)

            โดยใช้สามนิ้วของมือข้างขวาวางทาบเหนือลานนมแล้วใช้สามนิ้วของมือซ้ายวางทาบต่อจากนิ้วสุดท้ายของมือขวา จะได้ตำแหน่งการวางของนิ้วชี้ข้างซ้าย แล้วจึงกดและหมุนวนลงในตำแหน่งที่วัดได้คลายและกด ทำซ้ำ 5 ครั้ง

6.พร้อมบีบน้ำนม

 ในขั้นตอนสุดท้ายต้องทำให้ครบทั้ง 4 ท่า โดยทุกขั้นตอนต้องไม่สัมผัสถูกหัวนม

        6.1 ใช้อุ้งมือขวาประคองเต้าตามภาพแล้วใช้นิ้วชี้ข้างซ้ายกดหมุนวนไปโดยรอบลานนา

       6.2 วางนิ้วมือขวาเต้าขวาแล้วกดนิ้วเข้าหากันพร้อมกับคลึงไปมาอย่างนุ่มนวล

       6.3 ใช้เฉพาะนิ้วชี้ วางนาบลงที่ขอบลานนมทั้งสองข้าง กดนิ้วทั้งสองเข้าหากันในลักษณะบีบ-คลายสลับกัน

       6.4 มือขาวเต้าซ้ายแล้วกดนิ้วเข้ากันในลักษณะ บีบ-คลายสลับกัน  เพื่อบีบน้ำนมในขั้นสุดท้าย
 

        นมแม่ดีที่สุดเพราะเป็นสุดยอด อาหารที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับทารก ซึ่งคุณแม่บางท่านก็อาจพบปัญหาน้ำนมน้อยจึงต้องใช้วิธี “นวดเต้านม” เพื่อช่วยกระตุ้นการทำงานของท่อน้ำนม ถึงแม้ว่าการนวดเต้านมจะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำนมได้แต่คุณแม่ให้นมบุตรควรให้ความสำคัญกับคุณภาพของน้ำนมด้วยการทานอาหารที่มีประโยชน์ และครบถ้วน
 

ข้อห้ามในการนวดเต้านม

       - ผู้ที่เต้านมอักเสบ ติดเชื้อ ปวดบวม  แดงร้อน  จะทำให้อักเสบเพิ่มขึ้น

       - เป็นโรคผิวหนัง  เพราะจะทำให้เชื้อแพร่กระจาย

       - มีบาดแผลบริเวณเต้านม


คำแนะนำสำหรับมารดา

        นมแม่ มีคุณค่าทางโภชนาการสูงสุดและยังมีภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ ได้อีกด้วย นมแม่มีความจำเป็นต่อทารกในช่วง 6 เดือนแรก  มีมารดาจำนวนมากที่ยังเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  ต่อไปหลังจากพัน 6 เดือนแรก ควบคู่กับการให้อาหารตามวัย  มารดาสามารถขอคำปรึกษาเรื่องการให้นมแม่ได้จากแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อนๆ หรือญาติที่เคยมีประสบการณ์ การให้นมแม่บ่อยๆ เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้น้ำนมมีปริมาณเพียงพอและสม่ำเสมอ นอกจากนี้การบริโภคอาหารอย่างสมดุลทั้งระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอดยังช่วยให้ปริมาณน้ำนมเพียงพอเช่นเดียวกัน